Zlecenia nadrzędne

Tutaj program qcadoo daje możliwość zaawansowanego pogrupowania zleceń produkcyjnych. Zlecenie nadrzędne możemy stworzyć na jeden bądź kilka konkretnych produktów. Są to zlecenia wysokiego poziomu, które muszą być zrealizowane przy pomocy wielu zleceń produkcyjnych. Zlecenia nadrzędne często reprezentują faktyczne zlecenia na wiele produktów otrzymane od klientów.

Jak stworzyć zlecenie nadrzędne?

Aby stworzyć zlecenia nadrzędne należy wejść w :

PLANOWANIE >>Zlecenia nadrzędne >>  Dodaj nowy

W zakładce "Główna" nadajemy "Numer" zlecenia, opcjonalnie możemy dodać jego "Nazwę", "Opis", a także przyporządkować "Kontrahenta" i "Termin ostateczny zlecenia produkcyjnego". Po uzupełnieniu tych danych wybieramy  Zapisz, a następnie przechodzimy do kolejnej zakładki. W zakładce "Produkty wyjściowe" możemy uwzględnić trzy przypadki zleceń nadrzędnych. Zlecenie nadrzędne na jeden produkt, wiele produktów bądź pozostawiamy je jako nieokreślone. 

W pierwszym przypadku wybieramy "Produkt" (1). Produkt wyjściowy każdego zlecenia produkcyjnego musi być taki sam jak podany w zleceniu nadrzędnym. Dodatkowo możemy ustalić w jakiej technologi będziemy produkować dane zlecenie oraz jaka jest ilość do wykonania (2). Jeżeli wypełnimy to pole, wówczas technologia każdego zlecenia produkcyjnego musi być taka sama jak technologia podana w zleceniu nadrzędnym. Wybieramy  Zapisz (3) i przechodzimy do kolejnej zakładki. 
W drugim przypadku wybieramy "Zlecenie nadrzędne na wiele produktów", następnie zapisujemy wybierając  Zapisz (1).  Wówczas w tabeli po prawej stronie ekranu uaktywni nam się przycisk  Nowy (2), przy pomocy którego będziemy dodawać interesujące nas produkty. Przy dodawaniu produktów postępujemy analogicznie jak w pierwszym przypadku.
W kolejnym kroku będziemy przypisywać zlecenia produkcyjne. Przechodzimy do zakładki "Zlecenia". Tutaj wybierając przycisk  Dodaj istniejący możemy wybrać zlecenia, które już wcześniej założyliśmy lub możemy utworzyć całkiem nowe zlecenie wybierając  Utwórz zlecenie, wówczas program automatycznie przekieruje nas do PLANOWANIE >>Zlecenia produkcyjne.