W tym dziale zawarte są raporty i zestawienia danych dotyczące zaopatrzenia. Znajdują się tu informacje dotyczące: