Wydruki rekordów produkcji są zestawieniem wszystkich raportów ze śledzenia postępów produkcji dla danego zlecenia produkcyjnego.

Wydruk rekordu produkcji NIE jest raportem podsumowującym, jedynie gromadzi i prezentuje zgromadzone w systemie raporty.

Jak wygenerować wydruki rekordów produkcji?

REJESTRACJA » Wydruki rekordów produkcji » Dodaj nowy

Wydruki rekordów produkcji
Wydruki rekordów produkcji
  1. Przy pomocy wybieramy “Zlecenie” produkcyjne, dla którego rejestrowaliśmy produkcję i chcemy wygenerować wydruki rekordów produkcji. Po wybraniu zlecenia pole “Produkt” wypełni się automatycznie, a po prawej stronie uaktywni się tabela z “Listą rejestracji produkcji”. System automatycznie dopisze datę i czas oraz pracownika.

  2. Nadajemy wydrukom “Nazwę”. Warto jest dodać unikatową nazwę, alby łatwiej móc wyszukać konkretny wydruk.

  3. Możemy ewentualnie dodać “Opis” dla tego zestawienia.

  4. Następnie wybieramy Zapisz i Generuj.

Aby móc wygenerować wydruk dla zlecenia musi mieć ono zaakceptowaną rejestrację produkcji.
  1. Wydruki można pobrać i zapisać w formie pliku w formacie PDF.