Czasochłonność technologii wylicza czas trwania prac na podstawie norm określonych w technologiach.

Parametry czasochłonności technologii
Parametry czasochłonności technologii

Wchodząc w Administracja > Parametry > zakładka Czasochłonność dla tech. można ustawić następujące parametry:

  1. Pobieraj ilości stacji roboczych z linii produkcyjnej - dla linii produkcyjnej (w zakładce Ilość stacji roboczych) możemy określić jak wiele stacji do linii jest przypisanych. Jeśli parametr będzie zaznaczony, to czasochłonność rozłoży wykonanie operacji na wszystkie te stacje, zmniejszając jednocześnie wyliczony czas trwania

  2. Uwzględniaj w czasie pracy czas przygotowawczo-zakończeniowy - jest to wartość domyślna parametru ustawianego bezpośrednio w kalkulacji. Jeśli będzie zaznaczony to czas pracy wydłużony zostanie o czas Tpz podany w normach operacji. Czas Tpz to czas stały przy wykonywaniu czynności, niezależnie od ilości wykonywanych produktów

  3. Uwzględniaj w czasie pracy czas dodatkowy - to również jest parametr, który można zmienić bezpośrednio w kalkulacji. W administracji można ustawić jego wartość domyślną. Jeśli będzie zaznaczony, to czas trwania operacji będzie wydłużony o zadany w normach operacji czas dodatkowy. Czas ten może być interpretowany jako czas, który musi upłynąć, aby można było rozpocząć kolejną operację (np. po malowaniu produkt musi przeschnąć. Czas schnięcia powinien być określony w polu czas dodatkowy).