UWAGA!!! Zmiana technologii z poziomu zlecenia wkrótce przestanie być możliwa.

W qcadoo zlecenia produkcyjne opierają się ściśle o drzewo technologii. Z kolei drzewo technologii zbudowane jest z operacji, którym przypisaliście Państwo standardowe, ogólne normy czasowe i kosztowe.

Parametry te możemy modyfikować indywidualnie dla danego zlecenia.

Jak modyfikować parametry operacji dla zlecenia?

W tym celu:

  1. Wybieramy przycisk settings Technologia z poziomego menu. Pojawia się drzewo technologii.
  2. Następnie wybieramy operację, którą chcemy modyfikować i wybieramy przycisk Edytuj Edytuj.
  3. Teraz mamy wgląd i możliwość edycji jej danych: Norm czasowych i Norm kosztowych.
  4. Należy pamiętać, że każdą zmianę należy zapisać przyciskiem Przycisk zapisz Zapisz.
Edycja tych parametrów odbywa się tylko dla tego danego zlecenia produkcyjnego. W “Operacjach” wszystkie ustawienia pozostają niezmienne