Przydział do zmian to, najprościej ujmując, wskazanie kto z pracowników ma pracować na jakiej zmianie. Parametry znajdziesz w Administracja > Parametry > Przydział do zmian

Parametry przydziału do zmian
Parametry przydziału do zmian
  1. Nie pokazuj pracowników już przydzielonych - zaznacz parametr jeśli lista pracowników przypisywanych do zmian ma być pomniejszana o pracowników już przydzielonych do tej lub innej zmiany. Innymi słowy - jeśli Helena Radosna została już przypisana w przydziału na dziś do zmiany pierwszej, to tworząc obsadę na zmianę drugą już Heleny nie zobaczysz.