Parametry terminala konfigurują terminal rejestarcji produkcji. Wejdż w Administacja > Paramtry > Terminal i ustaw, jak ma działać i wyglądać.

Parametry terminala
Parametry terminala
 1. Zezwól na edycję wyliczonej ilości zużytej w terminalu - parametr aktywny, gdy w parametrach rejestracji produkcji zaznaczysz Zużycie surowców na podstawie norm. Włącz parametr, gdy chcesz pozwolić pracownikowi na modyfikację ilości zużytej wyliczonej na podstawie norm z technologii. Dzięki temu jeśli pracownik zużył np. więcej, to będzie mógł od razu ilość zaktualizować.

 2. Akceptuj rejestrację produkcji z terminala - jeśli zaznaczysz parametr, to potwierdzenie rejestracji z produkcji, utworzy meldunek zbiorczy i z automatu zostanie wywołane jego akceptowanie (a co za tym idzie skutki magazynowe). Jeśli parametr nie będzie zaznaczony - meldunek się utworzy, ale w szkicu. I ktoś będzie musiał akceptację wywołać ręcznie. Pamiętaj, że póki rekord rejestracji jest szkicowy, to można go edytować.

 3. Uwzględnij produkcję niezaakceptowaną - jeśli zaznaczysz parametr, to ilość zarezerwowana w oknie wyboru zadań operacyjnych w terminalu będzie ustalana na podstawie zaakceptowanych i szkicowych meldunków.

 4. Nie pokazuj zadań pobranych przez innego pracownika - parametr przydatny w sytuacji, gdy zadania realizowane są zawsze przez jednego pracownika i są zaplanowane do wykonania na dany dzień, ale nie wskazany jest wykonawca. Zaznacz parametr, a zadania pobrane przez jednego pracownika, nie będą prezentowane innym pracownikom. Ustawienie tego parametru będzie można zmienić w samym terminalu - w razie gdybyś wyjątkowo chciał dorejestrować produkcję do czynności wykonywanej przez kogoś innego.

 5. Wybór zadań według dat zlecenia - pracownicy w terminalu wybierają zadania operacyjne. Każde z tych zadań ma określone daty realizacji. Jednak zdarza się często, że czynności wykonywane są trochę później niż zaplanowano, wtedy, gdy zadanie w terminalu nie jest już widoczne. A nie masz możliwości by ciągle przeplanowywać daty operacji. Rozwiązaniem może być ten parametr. Zaznacz go, a zadania w terminalu będą prezentowane tak długo, jak będzie trwało całe zlecenie.

 6. Atrybut produktu w oknie zadań - wskaż atrybut produktu. Wartości tego atrybutu przypisanego do produktu, który masz w danej operacji wykonać, pokażemy w oknie wyboru zadań w terminalu.

 7. Pokaż w terminalu - wskaż jakie przyciski lub obszary chcesz w terminalu ukryć. Po co ukrywać? Im mniej rozpraszaczy pracownik otrzyma, tym sprawniej zarejestruje produkcję. Wyłączyć możesz:

  • przycisk Wybierz zlecenie
  • przycisk Wybierz zadanie
  • przycisk Postęp pracownika
  • przycisk Dostępność surowców
  • obszar Naprawy
  • obszar Przestoje
  • obszar Kontrola jakości