Parametry terminala konfigurują terminal rejestarcji produkcji. Wejdż w Administacja > Paramtry > Terminal i ustaw, jak ma działać i wyglądać.

Parametry terminala
Parametry terminala
 1. Zezwól na edycję wyliczonej ilości zużytej w terminalu - parametr aktywny, gdy w parametrach rejestracji produkcji zaznaczysz Zużycie surowców na podstawie norm. Włącz parametr, gdy chcesz pozwolić pracownikowi na modyfikację ilości zużytej wyliczonej na podstawie norm z technologii. Dzięki temu jeśli pracownik zużył np. więcej, to będzie mógł od razu ilość zaktualizować.

 2. Akceptuj rejestrację produkcji z terminala - jeśli zaznaczysz parametr, to potwierdzenie rejestracji z produkcji, utworzy meldunek zbiorczy i z automatu zostanie wywołane jego akceptowanie (a co za tym idzie skutki magazynowe). Jeśli parametr nie będzie zaznaczony - meldunek się utworzy, ale w szkicu. I ktoś będzie musiał akceptację wywołać ręcznie. Pamiętaj, że póki rekord rejestracji jest szkicowy, to można go edytować.

 3. Pokaż w terminalu - wskaż jakie przyciski lub obszary chcesz w terminalu ukryć. Po co ukrywać? Im mniej rozpraszaczy pracownik otrzyma, tym sprawniej zarejestruje produkcję. Wyłączyć możesz:

  • przycisk Wybierz zlecenie
  • przycisk Wybierz zadanie
  • przycisk Postęp pracownika
  • przycisk Dostępność surowców
  • obszar Naprawy