Zadanie operacyjne to interpretacja pojedynczej czynności ze zlecenia produkcyjnego. Ich listę znajdziesz w Planowanie > planowanie operacyjne. Konfiguracja natomiast dostępna jest w Administracja > Parametry > Zadania operacyjne:

Parametry zadań operacyjnych
Parametry zadań operacyjnych
  1. Oznacz kolorem procent wykonania - w tabeli zadań operacyjnych jest widoczna kolumna Wykonano %. Określa ona w jakim procencie zadanie jest już zrealiowane - jeśli nic nie jest wyprodukowane to mamy 0, jeśli wytworzono całą zleconą ilość - 100%. Jeśli chcesz, aby w kolumnie zastosowany był kolor dla zwiększenia efektu, to zaznacz parametr. Stosujemy trzy kolory:
    • czerwony - oznacza, że jeszcze nic nie zostało wyprodukowane (ilość wyprodukowana pochodząca z zaakceptowanych rekordów rejestracji produkcji to 0),
    • zielony - oznacza, że cała ilość zlecona jest już wyprodukowana (suma ilości wyprodukowanej pochodzącej z zaakceptowanych rekordów rejestracji jest co najmniej taka jak ilość zlecona),
    • żółty - oznacza, że praca trwa (czyli mamy już zarejestrowaną ilość wyprodukowaną do tej operacji zlecenia, ale jest ona nadal mniejsza od ilości zleconej).