Zdarzenia to funkcjonalność z działu utrzymania ruchu. Zdarzenia to sytuacje, które występują nagle i nie da się ich zaplanować. Jak np. awarie.

W Administracja > Parametry > Zdarzenia możesz skonfigurować ich działanie.

Parametry zdarzeń
Parametry zdarzeń
  1. Dopuszczalne odchylenie czasu pracy - wskaż o jaki procent czas zaraportowany danego pracownika może różnić się od czasu jaki upłynął między nadaniem statusu W trakcie a W Edycji. Jeśli będzie dłuższy o zadany procent, poinformujemy Cię o tym na etapie zamykania zdarzenia

  2. Akceptacja zdarzeń - jeśli chcesz, aby przed zamknięciem zdarzeń i zdarzeń planowanych, konieczna była ich akceptacja (np. przez pracowników, którzy daną awarię zgłosili), to zaznacz parametr