Komponenty to wydzielone z całej produkcji danego wyrobu osobno zlecane elementy, np. półprodukty. Posiadają one swoją własną technologię, ale z technologiami powiązanymi tworzą całą strukturę wyrobu, tworząc tym samym kompletny wyrób gotowy.

O tym, czy mamy brać pod uwagę komponenty podczas wykonywanych działań, zadecyduj w parametrach (Administracja > Parametry > zakładka Zlecenia na komponenty):

Parametry zleceń na komponenty
Parametry zleceń na komponenty
  1. Uwzględnij zlecenia na komponenty - domyślne ustawienie parametru wykorzystywanego w kalkulacji kosztów i kalkulacji czasochłonności. Zaznacz parametr jeśli chcesz, żebyśmy wykonywali obliczenia nie tylko dla danego zlecenia, ale dla wszystkich powiązanych zleceń na komponenty

  2. Automatycznie generuj zlecenia na komponenty - zaznacz jeśli chcesz, aby podczas rozpisywania zleceń produkcyjnych z zamówień sprzedaży przy pomocy funkcji Utwórz wiele zleceń produkcyjnych, program z automatu wywołał generowanie zleceń na komponenty

  3. Zlecenia na komponenty generowane przez pokrycie zapotrzebowania - parametr powiązany z powyższym. Jeśli zlecenia na komponenty mają się generować z automatu, to wskaż którą ścieżką: przez pokrycie zapotrzebowania - czyli ze sprawdzaniem stanu magazynowego i zlecanie tylko tego czego nie ma (jeśli tak - zaznacz parametr), czy bez pokrycia - czyli zawsze generowanie zleceń na komponenty na ilość wynikającą z technologii (jeśli tak - parametr pozostaw niezaznaczony)