Zlecenia na usługi dostępne są po włączeniu funkcjonalności związanej z podwykonawcami. Za ich pomocą możesz przekazywać swoim kooperantom informację co jest do zrobienia. Jeśli na liście operacji do wykonania w technologii znajduje się operacja podwykonywana, to możemy do zlecenia produkcyjnego wygenerować zlecenie na usługi, które trafi do portalu podwykonawców.

Zlecenie na usługi możesz generować ręcznie, ale możemy też o tym pamiętać my. Zaznacz parametr Automatycznie generuj zlecenia na usługi w Administracja > Parametry > zakładka Zlecenia na usługi:

Parametry zleceń na usługi
Parametry zleceń na usługi

aby w momencie akceptacji zlecenia produkcyjnego, zlecenie na usługi tworzyło się samo.