Informacje

Za pomocą tej metody api utworzysz magazyny w systemie.

Nazwa akcji: synchronizeWarehouse

URL: /integration/rest/synchronizeWarehouse.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
	"warehouse":	
   {
     "externalID": "externalID",
     "name": "name",
     "number": "number",
     "algorithm": "Jedna z następujących wartości: 01fifo, 02lifo, 03fefo, 04lefo", // Opcjonalne, domyślna wartość to 01fifo
   }
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

Jeżeli nie mamy lokalizacji o podanym externalID wtedy dodajemy nową lokalizację typu magazyn.

Jeżeli mamy to upewniamy się czy jest typu magazyn (jak nie to powstanie błąd) to aktualizujemy jej dane (numer, nazwa) i ustawiamy zasoby.

W przypadku lokalizacji dodanych z zewnętrz (czyli z externalID) użytkownik nie będzie mógł modyfikować, kopiować oraz dodawać następujacych danych powiązanych:

 • transferów z lub do takiej lokalizacji
 • korekty stanu