Dla tego sposobu rejestracji produkcji dedykowana jest zakładka dostępna po wybraniu z głównego menu “Rejestracja”, a następnie z podmenu: “Rejestracja produkcji”.

Jak rejestrować produkcję dla wariantu zbiorczego?

By zarejestrować produkcję dla zlecenia, w którym wybraliśmy wariant “zbiorczy”, należy wybrać

REJESTRACJA » Rejestracja produkcji » Dodaj nowy

Pojawi się formularz, w którym:

Rejestracja produkcji
Rejestracja produkcji
  1. Przy pomocy wybieramy “Zlecenie produkcyjne”, dla którego chcemy zarejestrować produkcję.

  2. Opcjonalnie możemy wybrać “Zmianę”, “Pracownika”, “Stację roboczą”, “Dział”, które wykonywały tę część zlecenia.

  3. Określamy następnie czy ten meldunek zwrotny jest ostatnim dla tego zlecenia. Jeśli tak, zaznaczamy pole “Końcowy”.

  4. Na koniec tej części klikamy Zapisz , by móc przejść do kolejnego kroku.

Produkty wejścia i wyjścia

Po zapisaniu aktywują się tabele z produktami w karcie “Produkty we./wyj.”. Są to wszystkie produkty wejściowe i wyjściowe, jakie biorą udział w tym zleceniu produkcyjnym.

Klikając na numer bądź nazwę produktu pojawi się formularz, gdzie wprowadzamy ilości produktów wejściowych i wyjściowych. Jeśli przy definiowaniu zlecenia produkcyjnego i sposobu rejestracji meldunków nie wybraliśmy rejestracji produktów wejściowych i wyjściowych, tabele będą niewidoczne. Wartości te możemy wprowadzić ręcznie (rysunek poniżej),

Rejestracja produkcji - użyta ilość
Rejestracja produkcji - użyta ilość

bądź możemy je skopiować z podanych w planie, aby to zrobić należy wybrać Kopiuj ilości planowane do podanych (rysunek poniżej).

Rejestracja produkcji - produkty
Rejestracja produkcji - produkty

Czas pracy

W karcie “Czas/Akordowo” wprowadzamy czas realizacji (całego lub fragmentu danego zlecenia, ponieważ możemy wprowadzać kilka meldunków zwrotnych dla danego zlecenia). Jeśli w danym zleceniu produkcyjnym, w zakładce “Rejestracja produkcji” odznaczyliśmy pole “Rejestrować czasy produkcji” , to ten fragment formularza nie pojawi się dla tego konkretnego zlecenia.

Ponownie zapisujemy wprowadzone dane. Jeśli uznamy, że jest to ostateczny kształt meldunku zwrotnego - przypisujemy stan Zaakceptowane. Od tej chwili nie jest już możliwe wprowadzenie zmian w tym formularzu.

Co dalej ?

Wszystkie meldunki zwrotne stworzone w systemie będą widoczne w formie listy w głównym widoku zakładki “Rejestracja produkcji”.

Po zebraniu wszystkich meldunków zwrotnych i nadaniu im stanu “Zaakceptowane” możemy wygenerować rozliczenie i raport produkcji. Meldunki zwrotne bez statusu zaakceptowane nie mogą zostać użyte w raportach i rozliczeniach. Stany w meldunkach zwrotnych służą do ostatecznego potwierdzenia wprowadzonych danych i nie jest możliwa ich późniejsza edycja.

Więcej o tym, jak stworzyć raport przejdź do Rozliczenia produkcji.