Wszystkie parametry w qcadoo zgrupowane są w menu > Parametry. Na samym początku koniecznie ustaw takie:

  1. Wejdź w Parametry > Parametry rejestracji > zakładka: Rejestracja prod.:
Parametry rejestracji - sposób rejestracji
Parametry rejestracji - sposób rejestracji

i ustaw w polu Sposób rejestracji meldunków wartość zbiorczy.

  1. Przejdź do Parametry > Parametry rejestracji > zakładka: Terminal:
Parametry terminala - widoczne zlecenia
Parametry terminala - widoczne zlecenia

i zaznacz w obszarze Pokaż w terminalu pole Wybierz zlecenie i odznacz pole Wybierz zadanie.

  1. Wejdź w Parametry ogólne > przycisk: Dashboard > zakładka: Główna:
Parametry dashboardu - widoczne zlecenia
Parametry dashboardu - widoczne zlecenia

i ustaw w polu Widoczne wartość zlecenia produkcyjne.

Resztę parametrów będziemy ustawiać w trakcie pracy w systemie.

Pierwszy ważny krok za nami. Kolejny to ustalenie kalendarza pracy firmy.Krok 2/13: Zdefiniuj kalendarze