Analiza wykonania procesów technologicznych zbierze informacje o wszystkich procesach technologicznych mających być realizowane w zadanym czasie. Szybko ustalisz kto potwierdził wykonanie i kiedy. Ponadto ustalisz koszty zwiazane z realizacją procesów - program pobierze aktualną stawkę za proces i wyznaczy jego wartość (jako iloczyn czasu trwania i stawki za godzinę). Po co? Jeśli płacisz pracownikom za wykonanie konkretnych czynności, łatwo wyznaczysz wielkość wynagrodzenia.

Aby przeprowadzić analizę wejdź w Analizy > Wykonanie procesów techologicznych i podaj w zakładce Kontekst zakres dat, który Cię interesuje:

Ustawianie kontekstu w analizie wykonania procesów technologicznych
Ustawianie kontekstu w analizie wykonania procesów technologicznych

Do analizy pobrane zostaną te procesy technologiczne zlecenia, których data realizacji wpada w podany okres, a jeśli proces nie jest wykonany - to będzie zakwalifikowany do zestawienia na podstawie daty rozpoczęcia zlecenia, do którego należy.

Po podaniu dat kliknij przycisk Przycisk Wczytaj dane Wczytaj dane i przejdź do zakładki Dane:

Wykonanie procesów technologicznych
Wykonanie procesów technologicznych