Jeśli Twoja produkcja opiera się o cięcie wielu odcinków z danego prętu / belki/ profili, to zapewne sporo czasu poświęcasz na odpowiednie ułożenie planu cięcia. Tak by zużyć jak najmniej surowca i by uzyskać jak najmniejszy odpad. qcadoo MES posiada mechanizmy optymalizacji cięcia w jednym wymiarze. Ustalimy za ciebie ile sztuk surowców trzeba zużyć, aby uzyskać spodziewane odcinki pod zlecenie, a także podpowiemy Ci jak najlepiej ułożyć cięcie, by odpadów było jak najmniej.

Aby móc skorzystać z optymalizatora konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie danych:

  1. zdefiniuj atrybut o typie: atrybut produktu, k†óry będzie określał długość surowca, który będziesz ciąć. Jednostka tego atrybutu musi być miarą długości - tak, byśmy byli w stanie przeliczyć ją na milimetry,
  2. przypisz atrybut do produktu-surowca, który będzie cięty i podaj jego długość. Będzie to maksymalna dostępna długość pobrana przez optymalizator,
  3. wskaż w parametrach planowania w zakładce Optymalizacja cięcia ten atrybut jako Atrybut długości ciętego produktu. Dodatkowo - jeśli z maksymalnej długości belki zawsze odpada jakaś część, to określ tą wielkość w polu: Końcowy odpad. Odejmiemy końcowy odpad od długości surowca i taką przekażemy do pocięcia,
  4. w operacji technologii, która będzie realizować cięcie zaznacz parametr: Optymalizuj cięcie,
  5. w szczegółowym zapotrzebowaniu zlecenia, w szczegółach użytego do operacji cięcia produktu, w zakładce Odcinki, określ jakie odcinki musimy uzyskać i w jakich ilościach. Dane te kopiowane są w momencie tworzenia zlecenia z technologii, w tabeli produktów wejściowych i zapewne to tam będziesz dane najpierw definiował.

Gotowe!

Teraz utwórz zlecenie produkcyjne z technologią z rozpisanymi odcinkami. Będąc w jego szczegółach kliknij w przycisk: Przycisk Cięcie na odcinki Cięcie na odcinki. W uruchomionym oknie zobaczysz graficzną prezentację tego jak należy ustawić cięcie:

Optymalizacja cięcia - prezentacja graficzna
Optymalizacja cięcia - prezentacja graficzna

Jeden wiersz na wykresie, to tyle belek (konkretny produkt) o danej długości, które należy pociąć w taki sam sposób, na takie same odcinki. Kolejny sposób cięcia belki tego samego rodzaju zaprezentowany jest w kolejnym wierszu. Szary kolor to odpad - wliczamy w to zarówno zdefiniowany w parametrach końcowy odpad jak i reszta po wycięciu, z której już nie uzyskamy odcinka potrzebnego w danym zleceniu produkcyjnym.

Te same informacje, ale rozpisane w formie tekstu, znajdziesz w zakładce Szczegóły:

Optymalizacja cięcia - szczegóły
Optymalizacja cięcia - szczegóły

Dla każdego produktu do pocięcia przeznaczony jest osobny obszar z informacjami. Poszczegółne obszary rozdzielone są poziomą linią. Widoczne są następujące informacje:

  • numer i nazwa produktu oraz łączna ilość (w sztukach) ile tego produktu trzeba zużyć, by zrealizować zlecenie,
  • sposób cięcia konkretnych sztuk produktu - czyli ile sztuk danego surowca i w jaki sposób trzeba pociąć. Dla przykładu: “5 szt. na odcinki: 1200 mm x 4 + 1140 mm x 1” oznacza, że z 5 belek trzeba wyciąć 4 odcinki o długości 1200 mm i 1 odcinek o długości 1140 mm,
  • łączna ilość odcinków o danej długości - to taki obszar kontrolny. Dzięki niemu pracownik będzie mógł szybko ustalić, czy w efekcie swoich prac, uzykał wszystkie odcinki niezbędne do zlecenia produkcyjnego.

Te same dane pracownik produkcji otrzyma w terminalu rejestracji produkcji, w obszarze Informacje i to nie tylko w zadaniu operacyjnym cięcia, ale w każdym zadaniu z tego zlecenia produkcyjnego.