W zakładce Główna ustaw parametry dotyczące całego systemu qcadoo.

Parametry - zakładka Główna
Parametry - zakładka Główna

Wskaż:

  1. firma - z listy zdefiniowanych firm (podstawowe > firmy) wskaż swoją. Dzięki temu będziemy potrafili umieścić np. na wydrukach odpowiednie dane
  2. kraj - określ w jakim kraju ma miejsce działalność
  3. waluta - podaj jaką walutą głównie się posługujesz
  4. jednostka - jednostka domyślna, najczęściej u Ciebie używana. Będziemy ją podpowiadać np. przy dodawaniu produktów