Parametry ogólne to te parametry, które nie znalazły przyporządkowania do pozostałych grup parametrów. Znajdziesz je w Parametry > Parametry ogólne. Każda zakładka i przycisk zostanie omówiona w osobnym rozdziale.

Główna

W zakładce Główna ustaw parametry dotyczące całego systemu qcadoo.

Parametry - zakładka Główna
Parametry - zakładka Główna

Wskaż:

 1. firma - z listy zdefiniowanych firm (podstawowe > firmy) wskaż swoją. Dzięki temu będziemy potrafili umieścić np. na wydrukach odpowiednie dane
 2. logo - wskazane tutaj logo będzie zaprezentowane na etykietach zlecenia, drukowanych z poziomu dashboardu
 3. kraj - określ w jakim kraju ma miejsce działalność
 4. waluta - podaj jaką walutą głównie się posługujesz oraz określ, czy chcesz pobierać aktualny kurs walut NBP. Zaznaczenie tego parametru jest zalecane w sytuacji, kiedy waluta systemowa jest inna niż PLN.
 5. jednostka - jednostka domyślna, najczęściej u Ciebie używana. Będziemy ją podpowiadać np. przy dodawaniu produktów

Raport

W zakładce Raport znajdziesz konfigurację raportów tworzonych w qcadoo MES.

Parametry raportów
Parametry raportów
 1. szerokości kolumn - tabela dotyczy raportów PDF zamówień do dostawców i ofert. Dla każdej zaprezentowanej na wydruku kolumny możesz ustawić szerokość, która jest dla Ciebie najodpowiedniejsza. Szerokość podajemy w pikselach - ale najlepiej metodą prób i błędów ustawiać odpowiednie wartości

 2. dodatkowy tekst w stopce - wypełniony tekst będzie się pojawiał na wydrukach PDF na środku stopki:

Dodatkowy tekst w stopce
Dodatkowy tekst w stopce

Nie przesadź z długością tekstu - jak widzisz nie ma za dużo miejsca na tekst dodatkowy.

 1. Eksport do PDF tylko widocznych na ekranie kolumn - zaznacz, jeśli PDF zawierający eksport danych z tabel, ma nie pokazywać kolumn ukrytych

 2. Eksport do CSV tylko widocznych na ekranie kolumn - zaznacz, jeśli CSV zawierający eksport danych z tabel, ma nie pokazywać kolumn ukrytych


Produkty

W zakładce znajdują się parametry konfigurujące produkty.

Parametry raportów
Parametry produktów
 1. Wiele artykułów z tym samym kodem EAN - zaznacz parametr jeśli chcesz pozwolić, aby istniało wiele produktów z tym samym kodem EAN.

 2. Kopiuj atrybuty z rodziny na produkty rozmiarowe - zaznacz parametr a atrybuty, które przypiszesz do produktu rodziny zostaną przeniesione na konkretne produkty utworzone przez funkcję Dodaj rozmiary do produktu.

 3. Kopiuj koszt nominalny z rodziny na produkty rozmiarowe - zaznacz parametr jeśli chcesz, aby podczas generowania produktów rozmiarowych, został skopiowany do nich koszt nominalny z produktu-rodziny.

 4. Uzupełnianie kosztów produktów - grupa parametrów pozwala na skonfigurowanie automatycznie wywoływanej w nocy (o godzinie 3:00) funkcji aktualizacji kosztów produktów. Aby uruchomić funkcję zaznacz parametr: Automatycznie wywołuj funkcję uzupełniania kosztów. Jeśli pracujesz w trybie z integracją z ERP, wybierz co ma być źródłem informacji o kosztach - qcadoo MES czy system zewnętrzny. Przy opcji prowadzenia magazynów w qcadoo, możesz wskazać z jakich magazynów mają być pobierane dokumenty do ustalenia kosztów.


Powiadomienia

Chcesz aby pracownicy otrzymywali maila o utworzeniu dostawy do stanów minimalnych? Jeśli tak - to musimy wiedzieć na jaki adres wiadomości wysyłać.

Co musisz zrobić:

 1. wprowadź pracowników
 2. pracownikowi zdefiniuj adres mailowy (pole Email)
 3. wejdź w Parametry > Parametry ogólne > zakładka Powiadomienia i dodaj do listy pracownika
Parametry powiadomień
Parametry powiadomień
 1. aby adres mailowy został uwzględniony przy wysyłaniu powiadomienia do utworzonej dostawy zaznacz parametr Utworzenie dostawy do stanów min. w zakładce Dostawy

Zdarzenia

Zdarzenia to funkcjonalność z działu utrzymania ruchu. Zdarzenia to sytuacje, które występują nagle i nie da się ich zaplanować. Jak np. awarie.

W Parametry > Parametry ogólne > zakładka Zdarzenia możesz skonfigurować ich działanie.

Parametry zdarzeń
Parametry zdarzeń
 1. Dopuszczalne odchylenie czasu pracy - wskaż o jaki procent czas zaraportowany danego pracownika może różnić się od czasu jaki upłynął między nadaniem statusu W trakcie a W Edycji. Jeśli będzie dłuższy o zadany procent, poinformujemy Cię o tym na etapie zamykania zdarzenia

 2. Akceptacja zdarzeń - jeśli chcesz, aby przed zamknięciem zdarzeń i zdarzeń planowanych, konieczna była ich akceptacja (np. przez pracowników, którzy daną awarię zgłosili), to zaznacz parametr

 3. Wymagaj typu usterki przy tworzeniu zdarzeń - jeśli zostawisz parametr niezaznaczony w momencie zgłaszania zdarzenia podanie typu usterki nie będzie konieczne. Trzeba będzie daną uzupełnić przy przejściu krok dalej, w momencie wystartowania lub zaplanowania zdarzenia.


Jakość

W zakładce Jakość znajdziesz parametry dotyczące kontroli jakości.

Parametry zdarzeń
Parametry zdarzeń
 1. Końcowa kontrola jakości bez zasobów - zaznacz parametr jeśli chcesz przeprowadzać końcową kontrolę jakości bez wskazywania i blokowania zasobów magazynowych. Jeśli parametr nie będzie zaznaczony, kontrola jakości będzie przeprowadzana w trybie blokowania zasobów.

 2. Wymagaj oceny jakości - zaznacz parametr jeśli chcesz, aby ocena jakości była wymagana przy każdej kontroli jakości.


Karta modelu

W zakładce Karta modelu umieszczone są parametry generowania karty modelu.

Parametry zdarzeń
Parametry karty modelu
 1. Wykorzystane koszty materiału - ustaw wg jakiej ceny zapisanej w produkcie chcesz wyliczyć koszt materiałów dla danego wyrobu

 2. Użyj kosztu nominalnego, gdy cena nie jest określona - jeśli zaznaczysz parametr to w momencie, gdy cena podana w polu wyżej będzie zerem lub nieokreślona, pobierzemy do wyliczeń koszt nominalny produktu. Koszt nominalny nie jest aktualizowany danymi z dokumentów czy ofert, więc możesz w nim zostawić spodziewaną cenę produktu, np. ustaloną z dostawcą.

 3. Atrybut wyrobu - atrybut i jego wartość pojawi się na wydruku karty modelu w obszarze wyrobu

 4. Atrybut materiału - atrybut i jego wartość pojawi się na wydruku karty modelu w tabeli materiałów