Parametry ogólne to te parametry, które nie znalazły przyporządkowania do pozostałych grup parametrów. Znajdziesz je w Parametry > Parametry ogólne. Każda zakładka i przycisk zostanie omówiona w osobnym rozdziale.

Główna

W zakładce Główna ustaw parametry dotyczące całego systemu qcadoo.

Parametry - zakładka Główna
Parametry - zakładka Główna

Wskaż:

 1. firma - z listy zdefiniowanych firm (podstawowe > firmy) wskaż swoją. Dzięki temu będziemy potrafili umieścić np. na wydrukach odpowiednie dane
 2. kraj - określ w jakim kraju ma miejsce działalność
 3. waluta - podaj jaką walutą głównie się posługujesz
 4. jednostka - jednostka domyślna, najczęściej u Ciebie używana. Będziemy ją podpowiadać np. przy dodawaniu produktów

Raport

W zakładce Raport znajdziesz konfigurację raportów tworzonych w qcadoo MES.

Parametry raportów
Parametry raportów
 1. szerokości kolumn - tabela dotyczy raportów PDF zamówień do dostawców i ofert. Dla każdej zaprezentowanej na wydruku kolumny możesz ustawić szerokość, która jest dla Ciebie najodpowiedniejsza. Szerokość podajemy w pikselach - ale najlepiej metodą prób i błędów ustawiać odpowiednie wartości

 2. dodatkowy tekst w stopce - wypełniony tekst będzie się pojawiał na wydrukach PDF na środku stopki:

Dodatkowy tekst w stopce
Dodatkowy tekst w stopce

Nie przesadź z długością tekstu - jak widzisz nie ma za dużo miejsca na tekst dodatkowy.

 1. Eksport do PDF tylko widocznych na ekranie kolumn - zaznacz, jeśli PDF zawierający eksport danych z tabel, ma nie pokazywać kolumn ukrytych

 2. Eksport do CSV tylko widocznych na ekranie kolumn - zaznacz, jeśli CSV zawierający eksport danych z tabel, ma nie pokazywać kolumn ukrytych


Powiadomienia

Chcesz aby pracownicy otrzymywali maila o utworzeniu dostawy do stanów minimalnych? Jeśli tak - to musimy wiedzieć na jaki adres wiadomości wysyłać.

Co musisz zrobić:

 1. wprowadź pracowników
 2. pracownikowi zdefiniuj adres mailowy (pole Email)
 3. wejdź w Parametry > Parametry ogólne > zakładka Powiadomienia i dodaj do listy pracownika
Parametry powiadomień
Parametry powiadomień
 1. aby adres mailowy został uwzględniony przy wysyłaniu powiadomienia do utworzonej dostawy zaznacz parametr Utworzenie dostawy do stanów min. w zakładce Dostawy

Zdarzenia

Zdarzenia to funkcjonalność z działu utrzymania ruchu. Zdarzenia to sytuacje, które występują nagle i nie da się ich zaplanować. Jak np. awarie.

W Parametry > Parametry ogólne > zakładka Zdarzenia możesz skonfigurować ich działanie.

Parametry zdarzeń
Parametry zdarzeń
 1. Dopuszczalne odchylenie czasu pracy - wskaż o jaki procent czas zaraportowany danego pracownika może różnić się od czasu jaki upłynął między nadaniem statusu W trakcie a W Edycji. Jeśli będzie dłuższy o zadany procent, poinformujemy Cię o tym na etapie zamykania zdarzenia

 2. Akceptacja zdarzeń - jeśli chcesz, aby przed zamknięciem zdarzeń i zdarzeń planowanych, konieczna była ich akceptacja (np. przez pracowników, którzy daną awarię zgłosili), to zaznacz parametr


Jakość

W zakładce Jakość znajdziesz parametry dotyczące kontroli jakości.

Parametry zdarzeń
Parametry zdarzeń
 1. Końcowa kontrola jakości bez zasobów - zaznacz parametr jeśli chcesz przeprowadzać końcową kontrolę jakości bez wskazywania i blokowania zasobów magazynowych. Jeśli parametr nie będzie zaznaczony, kontrola jakości będzie przeprowadzana w trybie blokowania zasobów.