Dashboard to strona główna w qcadoo. Możesz, wchodząc w parametry > parametry ogólne > przycisk: dashboard, ustawić co ma być na nim widoczne.

Parametry dashboardu
Parametry dashboardu
 1. Pokaż wykres dziennej produkcji - zaznacz parametr, jeśli ma się pojawiać wykres kołowy, przedstawiający ilości do realizacji, w trakcierealizacji i wykonane danego dnia

 2. Widoczne - do wyboru:

  • zlecenia produkcyjne
  • zadania operacyjne

Wskaż co chciałbyś widzieć w obszarze tematów do realizacji na dany dzień.

 1. Ilość widocznych zleceń/zadań - wprowadzając wartość w tym polu, ograniczasz ilość widocznych zleceń/zadań na dashboardzie
 1. Pokaż dla produktu - do wyboru:
  • numer
  • nazwa
  • numer i nazwa

Wskaż, które informacje o produkcie, powinny znaleźć się w kafelku zlecenia

 1. Ilość wykonana na podstawie - do wyboru:
  • zatwierdzonej produkcji
  • zaraportowanej produkcji

Zatwierdzona produkcja, to ta ilość wyprodukowana, która pochodzi z zaakceptowanych rekordów rejestracji. Zaraportowana natomiast, to ta, która pochodzi zarówno z zaakceptowanych jak i szkicowych rekordów rejestracji. Innymi słowy - jeśli na dashboardzie ilość wykonana ma się zmieniać już po zaraportowaniu z terminala, bez względu na to, czy rejestracja została zaakceptowana, to wybierz opcję: zaraportowanej produkcji

 1. Pokaż opis zlecenia lub zadania - zaznacz parametr jeśli chcesz, aby na kafelku pojawiał się opis zlecenia lub zadania operacyjnego. Wówczas, nawet, gdy opis nie jest wypełniony, na kafelku pojawi się labelka ‘opis’.

 2. Sortowanie zleceń - wskaż czy chcesz mieć poukładane zlecenia na dashboardzie wg daty rozpoczęcia czy daty zakończenia

 3. Parametry dodawania zleceń i zadań - ich wypełnienie jest niezbędne, gdy chcesz korzystać z szybkiego dodawania zleceń / zadań z dashboardu wraz z tworzeniem technologii w tle. Uzupełnij:

  • operacja - pole będzie aktywne, gdy na dashboardzie będą widoczne zlecenia produkcyjne i zlecenia będą z niego dodawane. Zakładamy, że utworzymy dla Ciebie w tle jednooperacyjną technologię. Wskaż jaka operacja ma być w niej uzupełniona (jeśli używasz tej opcji, to zapewne nie interesuje Cię wyodrębnianie każdej czynności, jaka jest konieczna do realizacji w procesie produkcyjnym. Załóż operację bardzo ogólną, np. produkcja i ją podepnij w parametrach).
  • magazyn pobrania surowców - wskaż z jakiego magazynu pobierasz surowce do produkcji. Uzupełnimy nim technologię, którą założymy do zlecenia dodawanego z dashboardu
  • magazyn przyjmowania wyrobów - wskaż na jaki magazyn będziesz przyjmował wytworzone wyroby. Uzupełnimy nim technologię, którą założymy do zlecenia dodawanego z dashboardu
 1. Przyciski szybkiego wybierania - w tabeli znajdziesz listę przycisków, z których możesz wybrać maksymalnie 6. Pokażemy je na dashboardzie - dzięki temu szybko będziesz mógł przejść do ulubionych funkcjonalności. Wejdź do szczegółów danego przycisku (wiersza w tabeli) i zaznacz parametr Widoczność. Możesz ponadto ustawić kolejność prezentacji przycisków - zaznacz wiersz i przesuń w odpowiednie miejsce strzałką umieszczoną nad tabelą. Przyciski na dashboardzie umieszczone są w dwóch kolumnach, po 3 elementy (wypełniamy pierwszą kolumnę i przechodzimy dopiero do kolejnej - jeśli wybierzesz 4 elementy, to będziesz mieć 3 przyciski w lewej kolumnie i 1 w prawej).