Dashboard to strona główna w qcadoo. Możesz, wchodząc w parametry > parametry ogólne > przycisk: dashboard, ustawić co ma być na nim widoczne.

Parametry dashboardu
Parametry dashboardu
 1. Pokaż wykres dziennej produkcji - zaznacz parametr, jeśli ma się pojawiać wykres kołowy, przedstawiający ilości do realizacji, w trakcierealizacji i wykonane danego dnia

 2. Widoczne - do wyboru:

  • zlecenia produkcyjne
  • zadania operacyjne

Wskaż co chciałbyś widzieć w obszarze tematów do realizacji na dany dzień.

 1. Pokaż dla produktu - do wyboru:
  • numer
  • nazwa
  • numer i nazwa

Wskaż, które informacje o produkcie, powinny znaleźć się w kafelku zlecenia

 1. Ilość wykonana na podstawie - do wyboru:
  • zatwierdzonej produkcji
  • zaraportowanej produkcji

Zatwierdzona produkcja, to ta ilość wyprodukowana, która pochodzi z zaakceptowanych rekordów rejestracji. Zaraportowana natomiast, to ta, która pochodzi zarówno z zaakceptowanych jak i szkicowych rekordów rejestracji. Innymi słowy - jeśli na dashboardzie ilość wykonana ma się zmieniać już po zaraportowaniu z terminala, bez względu na to, czy rejestracja została zaakceptowana, to wybierz opcję: zaraportowanej produkcji

 1. Pokaż opis zlecenia lub zadania - zaznacz parametr jeśli chcesz, aby na kafelku pojawiał się opis zlecenia lub zadania operacyjnego. Wówczas, nawet, gdy opis nie jest wypełniony, na kafelku pojawi się labelka ‘opis’.

 2. Parametry dodawania zleceń i zadań - ich wypełnienie jest niezbędne, gdy chcesz korzystać z szybkiego dodawania zleceń / zadań z dashboardu wraz z tworzeniem technologii w tle. Uzupełnij:

  • operacja - pole będzie aktywne, gdy na dashboardzie będą widoczne zlecenia produkcyjne i zlecenia będą z niego dodawane. Zakładamy, że utworzymy dla Ciebie w tle jednooperacyjną technologię. Wskaż jaka operacja ma być w niej uzupełniona (jeśli używasz tej opcji, to zapewne nie interesuje Cię wyodrębnianie każdej czynności, jaka jest konieczna do realizacji w procesie produkcyjnym. Załóż operację bardzo ogólną, np. produkcja i ją podepnij w parametrach).
  • magazyn pobrania surowców - wskaż z jakiego magazynu pobierasz surowce do produkcji. Uzupełnimy nim technologię, którą założymy do zlecenia dodawanego z dashboardu
  • magazyn przyjmowania wyrobów - wskaż na jaki magazyn będziesz przyjmował wytworzone wyroby. Uzupełnimy nim technologię, którą założymy do zlecenia dodawanego z dashboardu
 1. Przyciski szybkiego wybierania - w tabeli znajdziesz listę przycisków, z których możesz wybrać maksymalnie 6. Pokażemy je na dashboardzie - dzięki temu szybko będziesz mógł przejść do ulubionych funkcjonalności. Wejdź do szczegółów danego przycisku (wiersza w tabeli) i zaznacz parametr Widoczność. Możesz ponadto ustawić kolejność prezentacji przycisków - zaznacz wiersz i przesuń w odpowiednie miejsce strzałką umieszczoną nad tabelą. Przyciski na dashboardzie umieszczone są w dwóch kolumnach, po 3 elementy (wypełniamy pierwszą kolumnę i przechodzimy dopiero do kolejnej - jeśli wybierzesz 4 elementy, to będziesz mieć 3 przyciski w lewej kolumnie i 1 w prawej).