Informacje

Za pomocą tej metody api dodasz jednostki do systemu. Zaktualizujesz też istniejące o podanym externalID.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: updateUnits

URL: /integration/rest/updateUnits.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
  "units" : [
    {
      "externalID" : "externalID",
      "name" : "name",
      "description" : "description" //opcjonalne
    }
  ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

W tej akcji MES powinien otrzymać wszystkie jednostki z ERP, które zostały zaktualizowane lub utworzone od ostatniej synchronizacji.

Działa analogicznie jak updateProductsBasic.