Jeśli mamy Ci pomóc w stworzeniu planów produkcyjnych, musimy wiedzieć jakie maszyny i stanowiska robocze posiadasz, a także jakie wyroby mogą być na nich wytwarzane i ile czasu zajmuje realizacja.

W tym kroku zdefiniujesz swój posiadany park maszynowy i pogrupujesz go w działy.

Do wykonania będzie kilka kroków. Docelowo stworzysz taką drzewiastą strukturę:

Struktura firmy
Struktura firmy

W wybranym przez Ciebie sposobie pracy zbiorczego raportowania produkcji, wszelkie maszyny czy miejsca realizacji produkcji będą definiowane jako linie produkcyjne. Stacje robocze w tym podejściu nie będą wykorzystywane.

Zakład

Zakład to pierwszy, najwyższy element struktury. Wejdź w Struktura firmy > Zakłady i dodaj zakład, nadając mu Numer i Nazwę. Miasto jest daną opcjonalną.

Zakład
Zakład

Dział

Zakład podzielony jest na działy. Aby je zdefiniować wejdź w Struktura firmy > Działy. Podaj Numer, Nazwę i wskaż Zakład, którego dany dział jest elementem.

Dział
Dział
Pole Zakład jest w tym wypadku polem typu: lookup. Co to oznacza? Wybierasz właściwy rekord, z wcześniej przygotowanej listy. W jaki sposób? Albo klikając w lupkę i wybierając właściwy wiersz w uruchomionym oknie, albo wpisując początek numeru w polu i wybierając z podpowiedzianej listy. Jeśli nie znalazłeś interesującej Cię pozycji, otwórz qcadoo w drugiej zakładce przeglądarki, tam dodaj Zakład i ponownie spróbuj wybrać go w lookupie. Opisany tu sposób pracy jest właściwy dla każdego pola z lupką, które spotkasz w qcadoo.

Linia produkcyjna

Jak już wspomniano wyżej - linia produkcyjna to to miejsce, w którym realizowana będzie produkcja. Linia będzie widoczna w zleceniu - jedna linia na całe zlecenie. To jest istotna informacja - jeśli nie cała produkcja wykonywana będzie w jednym miejscu i zależy Ci na tym, by móc odpowiednio zaplanować pracę dla każdego stanowiska, pomyśl o podzieleniu produkcji na komponenty.

Linia to tylko umowne nazewnictwo. Czasami jako linia definiowana jest maszyna, czasami gniazdo produkcyjne, a czasami cały dział. Ma to być to miejsce, dla którego planowana będzie produkcja.

Jak zdefiniować linię? Wejdź w Struktura firmy > Linie produkcyjne. Zobaczysz zdefiniowaną na starcie jedną linię produkcyjną. Wejdź w jej szczegóły, zmodyfikuj Numer i Nazwę. Zapisz. Następnie przejdź do zakładki Kalendarz:

Linia produkcyjna
Linia produkcyjna

i wskaż zmiany, na których linia będzie pracować. Jak? Kliknij przycisk Dodaj istniejący , w oknie zaznacz odpowiednie rekordy i potwierdź klikając w przycisk Wybierz .

W analogiczny sposób dodaj pozostałe linie. Dla każdej podawaj numer, nazwę, zaznacz pole Produkcja i podaj w zakładce Kalendarz, na jakiej zmianie linia będzie pracować.

Tworzenie drzewiastej struktury

Wszystko zdefiniowane - teraz koniecznie trzeba dane ze sobą powiązać, tworząc drzewiastą strukturę, tak byśmy wiedzieli w jakim dziale leży dana linia. Najwygodniej będzie połączyć dane z poziomu działu.

Wejdź zatem ponownie w: Struktura firmy > Działy i przejdź do widoku szczegółów danego działu. Tam ustaw się w zakładce Linie produkcyjne. W tabeli z lewej strony, kliknij przycisk Dodaj istniejący i wybierz wszystkie linie, które znajdują się w danym dziale. Powtórz przypisanie dla każdego istniejącego działu.

Łączenie elementów struktury firmy
Łączenie elementów struktury firmy

Jeśli już jesteś w dziale, to warto odwiedzić zakładkę Magazyny. Jeśli zawsze dany dział będzie pobierał materiały z jednego magazynu, to podaj z jakiego, w polu Magazyn pobierania surowców. I jeśli zawsze będzie przyjmował wytworzone przez siebie wyroby na jeden magazyn, to podaj na jaki, w polu Magazyn przyjmowania wyrobów. Podobnie możesz zrobić dla magazynu wytworzonych odpadów. To są wartości domyślne dla przepływów produktów definiowanych w technologii - wprowadzone tutaj, podpowiedzą się przy jej tworzeniu.

Upewnij się, czy dane zostały dobrze wprowadzone. Przejdź do Struktura firmy > Linie produkcyjne i wejdź w szczegóły jednej z nich. Kliknij przycisk Generuj strukturę . W zakładce Lokalizacja powinno pojawić się takie drzewko, z Twoimi danymi oczywiście:

Drzewo struktury firmy
Drzewo struktury firmy
Pełny opis funkcjonalności znajdziesz w tym rozdziale: Struktura firmy

Gotowe. Już wiadomo, gdzie produkcja może być wykonywana. Lecimy dalej - teraz koniecznie trzeba zdefiniować co będziesz produkować i z jakich materiałów.Krok 6/13: Zdefiniuj produkty