Zlecenia produkcyjne realizowane są w oparciu o uprzednio utworzone Technologie. Oznacza to, że zlecenia produkcyjne można stworzyć jedynie dla tych produktów, które posiadają zaakceptowaną technologię. Więcej informacji znajduje się na stronie - Statusy technologii.

Dodanie nowego zlecenia

Planowanie > Zlecenia produkcyjne Przycisk Dodaj nowe zlecenie  Dodaj nowy

Formularz zlecenia produkcyjnego
Formularz zlecenia produkcyjnego
  1. W pierwszym kroku przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Produkt”, którego dotyczy Twoje zamówienie. Produkty pobierają się ze zdefiniowanej wcześniej listy Produktów z “Danych podstawowych”. Po wybraniu “Produktu” wybieramy “Technologię”, którą chcesz zastosować. Jeżeli dla danego produktu zaznaczyłeś technologię jako domyślną, pole to uzupełni się automatycznie.
W zleceniu można skorzystać z technologii o statusie zaakceptowana. Jeśli w oknie technologii jest pusto: 1) upewnij się, że zdefiniowałeś technologię dla produktu (musisz to zrobić, bo musimy wiedzieć jak proces produkcyjny wygląda, 2) upewnij się, że zaakceptowałeś wprowadzoną technologię
  1. Wybieramy linię produkcyjną, na której chcemy zrealizować zlecenie. Jeśli technologia ma w zasięgu określoną linię - zostanie ona z automatu uzupełniona.

  2. W kolejnym kroku podajemy jaką ilość produktu planujemy wyprodukować (“Zaplanowana ilość produktu”).

  3. Pola “Numer” i “Nazwa” wypełnią się automatycznie. Dane te możesz zmodyfikować według własnych preferencji.

  4. Nie musisz ręcznie przeliczać czasu potrzebnego na zrealizowanie zlecenia.

Program daje możliwość obliczenia terminu zakończenia zlecenia. Aby to zrobić, należy skorzystać z funkcji Przycisk Czasochłonność Czasochłonność, która jest dostępna po rozwinięciu bocznego paska Przycisk do rozwinięcia Menu . Opcja ta jest dostępna jedynie dla zlecenia, które zostało zaakceptowane.

Formularz czasochłnności
Formularz czasochłonności
  1. Zanim policzysz czasochłonność zlecenia, kliknij przycisk Przycisk Zapisz Zapisz , by móc przejść do tej karty.

  2. Do obliczenia czasochłonności zlecenia wprowadź “Planowaną datę rozpoczęcia” zlecenia,jeżeli wcześniej podałeś tę, datę program skopiuje ją automatycznie, Następnie wybierz przyciskPrzycisk Generowania Generuj. Na podstawie zdefiniowanych wcześniej dla operacji norm czasowych zostanie obliczona data zakończenia zlecenia. Jeżeli wybierzemy Przycisk Kopiowania Kopiuj obliczoną datę do planowanej daty zakończenia, wynik obliczenia pojawi się w “Planowanej dacie zakończenia”.

Możliwe jest zapisanie zlecenia produkcyjnego bez podania dat rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, jednak bez wprowadzenia tych danych jego zaakceptowanie, czy rozpoczęcie jest niemożliwe (kliknij po więcej o: Stanach i statusach zleceń).

Alternatywą do wyliczenia czasu przez czasochłonność jest rozplanowanie produkcji na zmianę, a przez to wyliczenie daty zakończenia zlecenia. Natomiast jeśli zdecydowałeś się na raportowanie z dokładnością do operacji, możesz skorzystać z planowania na stację roboczą i pracownika.

Co powinieneś wiedzieć zanim zaakceptujesz zlecenie produkcyjne?

Zleceniom produkcyjnym w qcadoo nadawane są Stany i statusy. Pozwala to na wierne odwzorowanie tego, co dzieje się faktycznie na hali produkcyjnej. Ich nadawanie niesie ze sobą liczne konsekwencje, jeżeli system:

Koniecznie przed zaakceptowaniem zlecenia zdefiniuj interesujące Cię parametry dla powyższych funkcjonalności, ponieważ po zaakceptowaniu nie będzie możliwe wprowadzanie zmian dla tego zlecenia.
Co zrobić gdy zlecenie zostało już zaakceptowane?
Należy skopiować zlecenie - wtedy pojawi się duplikat, tyle że w statusie szkic. Pamiętaj jednak, by usunąć (dezaktywować) poprzednią wersję, aby uniknąć ewentualnej pomyłki

Akceptacja i start zlecenia produkcyjnego

Lista zleceń produkcyjnych
Lista zleceń produkcyjnych

Wprowadzone i zapisane zlecenie jest w stanie “Oczekujące”. Gdy upewnimy się, że nie będziemy wprowadzać już żadnych poprawek - zmieniamy jego stan na Przycisk Start Zaakceptowane. Następnie, aby wystartować zlecenie, zmieniamy ponownie stan, klikając przycisk Przycisk Start Rozpocznij.

W głównym widoku “Zleceń produkcyjnych” mamy listę wszystkich wprowadzonych zleceń. Możliwe jest ich sortowanie po numerze zlecenia oraz nadanym statusie.

Rozpoczęte zlecenie produkcyjne

Stany zleceń służą nie tylko do informowania o tym, które ze zleceń są aktualnie realizowane. To tylko jedno z zadań.

Rozpoczęte zlecenia produkcyjne umożliwiają przeprowadzenie na nich szeregu zadań towarzyszących danemu zleceniu. Są nimi: