Nie wszystkie czynności, które są konieczne do wykonania w procesie produkcyjnym, musisz ujmować w drzewie technologii jako operacja. Czasami wystarczy uogólnić działanie w technologii, a uszczegółowić je jako procesy technologiczne. Jakie są korzyści takiego podejścia?

 • wszystkie zużywane surowce są podpinane pod całą operację, bez rozbicia na procesy. Ułatwia to definiowanie technologii
 • podczas rejestrowania produkcji nie musimy potwierdzać każdej z wykonywanej czynności
 • nie musimy planować wykonania każdego procesu z osobna - planujemy całą operację

Procesy technologiczne mogą być zbijane w listę procesów technologicznych. A ta może być przypisywana do operacji technologii.

Aby dodać proces technologiczny wejdź w Technologie > Procesy technologiczne

Lista procesów technologicznych
Lista procesów technologicznych

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania procesów technologicznych
Formularz dodawania procesów technologicznych

Koniecznie podaj nazwę procesu. Ponadto możesz wprowadzić następujące dane:

 • typ stacji roboczej - możesz wskazać na jakim typie stacji dany proces powinien zostać wykonywany,
 • stacja robocza - jeśli wiesz konkretnie, na której stacji roboczej proces musi być realizowany - wskaż ją.
 • TPZ - w polu można podać ile trwa czas przygotowawczo - zakończeniowy danego procesu
 • czas jednostkowy - możesz określić czas trwania danego procesu
 • czas dodatkowy - użyj pola, by określić jaki czas musi minąć po realizacji procesu, aby móc przystąpić do kolejnego (może być to czas potrzebny np. na wysuszenie pomalowanego elementu)
 • wydłużony czas dla grupy rozmiarowej - jeśli dany proces wykonywany dla tych samych produktów ale w innych rozmiarach trwa dłużej, zaznacz parametr i w polach poniżej wskać o ile procent dłużej i jakiej grupy rozmiarowej to dotyczy,
 • procent wzrostu - pole uaktywni się, gdy parametr wydłużony czas dla grupy rozmiarowej będzie zaznaczony. Musisz wówczas podać o ile procent dłużej trwa realizacja danego procesu dla grupy rozmiarowej wskazanej niżej,
 • grupa rozmiarowa - pole uaktywni się, gdy parametr wydłużony czas dla grupy rozmiarowej będzie zaznaczony. Musisz wówczas podać jakiej grupy rozmiarowej dotyczy powyższe wydłużenie
 • stawka godzinowa - możesz podać wg jakiej stawki ten proces będzie rozliczany
Czy wiesz, że możesz raportować wykonanie czynności za pomocą terminala potwierdzania procesów?