Miejsca składowania to wydzielone na magazynie dokładniejsze lokalizacje. Wprowadzenie ich na magazynie pozwoli na jednoznaczne ustalenie gdzie dany produkt się znajduje, bez konieczności przeszukiwania każdej półki na regale i każdego kartonu tam ułożonego.

Gdzie wykorzystasz miejsca składowania w qcadoo?

 • przyjmowanie dostaw może być realizowane na dokładną lokalizację
 • dokumenty magazynowe przychodowe będą mogły tworzyć zasoby ze wskazaniem na miejsce składowania
 • dokumenty magazynowe rozchodowe będą informowały o tym z jakiego miejsca należy pobrać zasób
 • stany magazynowe będzie można analizować z dokładnością do miejsca składowania
 • inwentaryzację będzie można przeprowadzać uwzględniając lokalizację
 • w wydaniach wewnętrznych program poinformuje z jakiego miejsca i na jakie miejsce należy produkt przesunąć

Zainteresowany? Wierzę, że tak! Zacznij zatem wprowadzać miejsca składowania do qcadoo. Zanim jednak do tego przystąpisz, opowiem Ci o tym jakie są dostępne metody definiowania - a są aż trzy.

 1. ręczne dodawanie każdego miejsca z osobna
 2. dodanie wielu miejsc poprzez generator wbudowany w qcadoo
 3. dodanie wielu miejsc na podstawie listy sporządzonej w Excelu

Ręczne wprowadzanie miejsc składowania

Dodawanie miejsca składowania
Dodawanie miejsca składowania

Aby dodać nowe miejsce składowania wejdź w Magazyn > Miejsca składowania i kliknij Przycisk Dodaj nowy wydruk  Dodaj nowy. Określ:

 • miejsce składowania - czyli jego numer / kod / symbol. Coś co pozwoli Tobie i Twoim pracownikom na jednoznaczną identyfikację tej lokalizacji
 • magazyn - wybierz z listy dostępnych magazynów. Na danym magazynie dany kod lokalizacji może wystąpić tylko raz
 • miejsce paletowe - zaznacz, jeśli w danej lokalizacji będziesz umieszczał palety. Wówczas uaktywni się pole Max liczba palet, w którym będziesz mógł podać ile palet w danej lokalizacji się mieści. Program przy przyjęciu dostawy będzie sprawdzał, czy ktoś nie próbuje przyjąć palety w dane miejsce, mimo iż nie ma tam na dodatkową paletę miejsca
 • miejsce wysokiego składowania - zaznacz, jeśli dana lokalizacja znajduje się na regale wysokiego składowania. Dzięki temu w raporcie rozliczenia palet, ruchy na i z tego miejsca będą traktowane inaczej.
Podczas edycji w istniejącym miejscu składowania parametrów: miejce paletowe i max. liczba palet sprawdzimy, czy w danym miejscu są zasoby, które nie spełniają nowych ustawień. Jeśli są - nie pozwolimy na modyfikację.

Generator dodawania miejsc składowania

Jeśli Twoje miejsca składowania ponazywane są wg jakiegoś klucza, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że generator dodawania miejsc składowania pomoże Ci je zdefiniować w qcadoo. Idea generatora jest taka, że na program tworzy kolejne miejsca podbijając zadany numer o 1. I każde miejsce dostaje stały prefix i wszystkie podane w oknie parametry.

Dodawanie wielu miejsc składowania
Dodawanie wielu miejsc składowania

Dla przykładu –> jeśli podamy takie dane:

 • prefix = RegA
 • numer = 08
 • ilość kolejnyc miejsc składowania = 5
 • magazyn = MS

to wygenerowane miejsca zostaną zdefiniowane następująco:

miejsce składowania magazyn
RegA08 MS
RegA09 MS
RegA10 MS
RegA11 MS
RegA12 MS

Funkcję można wywoływać wielokrotnie, tworząc tym samym całą siatkę miejsc składowania na magazynie.


Ustawianie miejsca składowania jako domyślne dla danych produktów

Domyślne miejsce składowania
Domyślne miejsce składowania

Przechodząc do zakładki Produkty możesz ustalić dla jakich produktów dane miejsce składowania będzie domyślne. Domyślne miejsca składowania będą podpowiadane w momencie przyjmowania produktu na magazyn. Nie jest ono jednak obligatoryjne - podpowiemy Ci gdzie będzie dobrze ulokować produkt, ale jeśli uznasz, że inne miejsce będzie bardziej odpowiednie, system Ci na to pozwoli. ‘Domyślne’ nie oznacza ‘konieczne’.


Import miejsc składowania z pliku Excel

Jeśli chcesz masowo wprowadzać miejsca składowania, możesz tego dokonać przez zaciągnięcie listy miejsc składowania z arkusza Excel. Zapoznaj się z dokumentacją importu dancch z pliku .xlsx, a następnie pobierz szablon i wypełnij go danymi. Przy imporcie miejsc składowania potrzebujesz podać:

 • Miejsce składowania (kolumna A) - kolumna musi być wypełniona. Podany numer miejsca składowania musi być unikalny
 • Numer magazynu (kolumna B) - kolumna musi być wypełniona. Podaj numer magazynu zdefiniowanego w qcadoo
 • Miejsce paletowe (kolumna C) - dana opcjonalna, jeśli miejsce jest paletowe, wpisz w kolumnie TAK
 • Max liczba palet (kolumna D) - dana opcjonalna, Jeśli miejsce jest paletowe możesz określić ile maksymalnie palet mieści. Wstaw liczbę dodatnią całkowitą
 • Miejsce wysokiego składowania (kolumna E) - dana opcjonalna, jeśli definiowana lokalizacja jest miejscem wysokiego składowania, wpisz TAK
Jeśli plik ma zaaktualizować istniejące dane, pamiętaj o zaznaczeniu w oknie importu opcji Czy aktualizować istniejące dane?