Moduł kontroli jakości pozwala na nadzorowanie jakości wytworzonych produktów. Podstawą kontroli jakości są atrybuty. Sam decydujesz o tym jakie parametry chcesz sprawdzać i jakie wartości mogą być dla nich uzupełniane. Aby wiadomo było jaki zestaw cech musi być skontrolowany dla danego produktu, definiowane są karty jakości. I na ich podstawie przeprowadzana jest kontrola jakości.

Produkty mogą być kontrolowane w trzech trybach:

  1. kontrola bieżąca - pracownicy na etapie realizacji produkcji muszą sprawdzić pewne parametry i zanotować efekty. Aby tak się stało musisz atrybuty z karty jakości przydzielić do operacji w technologii. Możesz albo wprowadzać odrębne operacje KJ albo wskazać co trzeba sprawdzić w ramach standardowo wykonywanych czynności. Decyzja należy do Ciebie. Podczas rejestracji produkcji, np. w terminalu, pracownik dostanie informacje co ma sprawdzić i będzie mógł zapisać efekty swoich testów. A Ty na bieżąco będziesz mógł sprawdzać, analizując utworzoną kontrolę jakości, jak wyglądają prace nad produktem i czy czasami nie pojawiły się jakieś problemy. I w porę reagować
  2. kontrola końcowa - to kontrola przeprowadzana na już istniejących wyrobach. Czyli typowo realizowane przez komórkę kontroli jakości. Zasoby aktualnie testowane są blokowane - nie można ich wykorzystywać do dalszej produkcji, czy w celach sprzedaży.
  3. kontrola wstępna - wykorzystywana do tego, by ustalić jakość odbieranych z dostawy materiałów

Efektem kontroli jakości jest wydanie oceny jakości. Jakiej? To też oddajemy w Twoje ręce. Zdefiniuj listę możliwych ocen (np. jakość pierwsza, jakość druga, nadające się do sprzedaży, uszkodzone…) - zasoby poddane kontroli będą zawierały o niej informacje. Jeśli dział kontroli jakości uzna, że produkt nie spełnia norm pamiętaj, aby przesunąć je z magazynu na inny magazyn, przekazać do utylizacji, czy zarządzić naprawę. Ten etap zostawiamy Tobie - tak byś na bieżąco mógł uruchomić odpowiednią ścieżkę pod daną sytuację.