Jeśli mamy Ci pomóc w stworzeniu planów produkcyjnych, musimy wiedzieć jakie maszyny i stanowiska robocze posiadasz, a także jakie czynności mogą być na nich wykonywane i ile czasu zajmuje realizacja.

W tym kroku zdefiniujesz swój posiadany park maszynowy i pogrupujesz go w działy.

Do wykonania będzie kilka kroków. Docelowo stworzysz taką drzewiastą strukturę:

Struktura firmy
Struktura firmy

Zakład

Zakład to pierwszy, najwyższy element struktury. Wejdź w Struktura firmy > Zakłady i dodaj zakład, nadając mu Numer i Nazwę. Miasto jest daną opcjonalną.

Zakład
Zakład

Dział

Zakład podzielony jest na działy. Aby je zdefiniować wejdź w Struktura firmy > Działy. Podaj numer, nazwę i wskaż zakład, którego dany dział jest elementem.

Dział
Dział
Pole Zakład jest w tym wypadku polem typu: lookup. Co to oznacza? Wybierasz właściwy rekord, z wcześniej przygotowanej listy. W jaki sposób? Albo klikając w lupkę i wybierając właściwy wiersz w uruchomionym oknie, albo wpisując początek numeru w polu i wybierając z podpowiedzianej listy. Jeśli nie znalazłeś interesującej Cię pozycji, otwórz qcadoo w drugiej zakładce przeglądarki, tam dodaj Zakład i ponownie spróbuj wybrać go w lookupie. Opisany tu sposób pracy jest właściwy dla każdego pola z lupką, które spotkasz w qcadoo.

Tu zrobimy małą odskocznię od definiowania struktury firmy. Wejdź do szczegółów działu i ustaw się w zakładce Magazyny. Jeśli zawsze dany dział będzie pobierał materiały z jednego magazynu, to podaj z jakiego, w polu Magazyn pobierania surowców. I jeśli zawsze będzie przyjmował wytworzone przez siebie wyroby na jeden magazyn, to podaj na jaki, w polu Magazyn przyjmowania wyrobów. Podobnie możesz zrobić dla magazynu wytworzonych odpadów. To są wartości domyślne dla przepływów produktów definiowanych w technologii - wprowadzone tutaj, podpowiedzą się przy jej tworzeniu.

Linia produkcyjna

W wybranym przez Ciebie trybie pracy, raportowania każdej operacji, linia produkcyjna nie ma znaczenia. Jest jednak wymagana, jako element łączący drzewo struktury i jako konieczny element zlecenia produkcyjnego. Z linii produkcyjnej odczytujemy też informacje o kalendarzu pracy. W sytuacji najprostszej, gdy cały zakład pracuje w ten sam sposób, na tych samych zmianach, linia będzie jedna i będzie przypisana do wielu działów.

Wejdź w Struktura firmy > Linie produkcyjne. Zobaczysz zdefiniowaną na starcie linię produkcyjną. Wejdź w jej szczegóły, przejdź do zakładki Kalendarz:

Linia produkcyjna
Linia produkcyjna

i wskaż zmiany, na których linia będzie pracować. Jak? Kliknij przycisk Dodaj istniejący , w oknie zaznacz odpowiednie rekordy i potwierdź, klikając w przycisk Wybierz .

Typy stacji roboczych

Stacja robocza w qcadoo MES to konkretne miejsce wykonania zadania - maszyna czy też stanowisko pracy. Każda ze stacji musi mieć przypisany typ. Zatem zanim przystąpisz do wprowadzania stacji, koniecznie zdefiniuj typy. Możesz wykonać szczegółowy podział, za pomocą typów, np. na: frezarki, szlifierki itp. Ale możesz też zrobić ogólny podział na: maszyny i stanowiska pracy. Decyzja należy do Ciebie.

Aby zdefiniować typy wejdź w Struktura firmy > Typy stacji roboczych:

Typy stacji roboczej
Typy stacji roboczej

i uzupełnij w każdym dodawanym typie Numer i Nazwę.

Jesteś gotowy, by wprowadzić stacje robocze, czyli najniższy poziom (z punktu widzenia produkcji) drzewa stuktury firmy.

Stacje robocze

Wejdź w Struktura firmy > Stacje robocze i wprowadź listę wykonujących produkcję stacji roboczych.

Stacja robocza
Stacja robocza

Dla każdej stacji podaj co najmniej Numer, Nazwę i Typ stacji roboczej. Reszta danych jest opcjonalna.

Tworzenie drzewiastej struktury

Wszystko zdefiniowane - teraz koniecznie trzeba dane ze sobą powiązać, tworząc drzewiastą strukturę, tak byśmy wiedzieli w jakim dziale leży dana maszyna. Najwygodniej będzie połączyć dane z poziomu linii produkcyjnej.

Wejdź zatem ponownie w: Struktura firmy > Linie produkcyjne i przejdź do widoku szczegółów danej linii. Tam ustaw się w zakładce Stacje robocze. W tabeli z lewej strony kliknij przycisk Dodaj istniejący i wybierz wszystkie działy, przez które dana linia ma przechodzić. Następnie kliknij w wiersz jednego z działów i w prawej tabeli kliknij przycisk Dodaj istniejący i zaciągnij wszystkie stacje tego działu działające dla tej linii. Powtórz przypisanie dla każdego działu z lewej tabeli.

Łączenie elementów struktury firmy
Łączenie elementów struktury firmy

Upewnij się, czy dane zostały dobrze wprowadzone klikając przycisk Generuj strukturę . W zakładce Lokalizacja powinno pojawić się takie drzewko, z Twoimi danymi oczywiście:

Drzewo struktury firmy
Drzewo struktury firmy
Pełny opis funkcjonalności znajdziesz w tym rozdziale: Struktura firmy

Gotowe. Już wiadomo, gdzie produkcja może być wykonywana. Lecimy dalej - teraz koniecznie trzeba zdefiniować co będziesz produkować i z jakich materiałów.Krok 6/13: Zdefiniuj produkty