Tutaj możemy generować wydruki Przydziału do zmian w określonym przedziale czasowym i  na określonych przez nas zmianach. Jak to zrobić?

PLANOWANIE Wydruk przydziału do zmian Przycisk Dodaj nowy wydruk  Dodaj nowy

Formularz wydruku przydziału do zmian
Formularz wydruku przydziału do zmian
  1. Na początku przy pomocy Przycisk lupy wybierz Zmianę, na której chcesz sprawdzić przydział pracowników.

  2. Potem wybierz “Zakład”, dla którego ma zostać wygenerowany wydruk.

  3. Następnie określ przedział czasowy, który chcesz sprawdzić.

  4. Kliknij Przycisk Zapisz Zapisz , żeby utrwalić wprowadzone dane.

  5. Wygeneruj raport, wybierając Przycisk generowania Generuj.

  6. Utworzony raport pobierzesz w formie dokumentu xls XLS.

Maksymalny przedział czasowy na jaki możesz wygenerować raport przydziału do zmian to 5 dni.