Dodaj zamówienie sprzedaży

Informacje

Za pomocą tej metody tworzone jest zamówienie sprzedaży w qcadoo MES.

Moduł integracyjny: integration

Nazwa akcji: masterorder/create

URL: /integration/rest/masterorder/create.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania


{
 "type": "03manyProducts",
 "number": "000034",
 "name": "sample name",
 "externalNumber": "1",
 "externalProductionOrderID": "1",
 "deadline": 1421274697381,
 "positions": [
  {
   "quantity": 10,
   "productId": 1
  },
  {
   "quantity": 100.00,
   "productId": 2
  }
 ],
 "companyId": 2,
 "companyPayerId": 3
}

Zawartość odpowiedzi

{
 "message": null,
 "status": "OK"
}

Działanie

Za pomocą metody tworzone jest zamówienie sprzedaży w qcadoo MES.

Pole type przyjmuje 3 różne wartości:

01undefined - zawartość positions może mieć wartość null 02oneProduct - zawartość positions powinna mieć jeden produkt 03manyProducts - zawartość positions powinna mieć co najmniej 2 produkty