Rezerwacje dają możliwość zabukowania danych produktów na magazynie, po to, by nie zostały wydane w innym celu. W qcadoo rezerwują trzy rzeczy:

Zarezerwować można ogólnie stan, albo konkretny zasób na magazynie. Czym to się różni? Jeśli zarezerwujesz stan - konkretny zasób zostanie dobrany dopiero na akceptacji dokumentu (na podstawie metody rozchodu właściwej danemu magazynowi). Zatem tak naprawdę wiesz, że potrzebujesz produktu X w danej ilości. Ale nie wskazujesz podczas rezerwowania np. z jakiej partii to produkt, czy z jakiego miejsca składowania. Jeśli jednak zarezerwujesz zasób - to znaczy, że dokładnie ten produkt (z tej partii, z tego miejsca, czy o tej cenie) będzie ostatecznie wydany z magazynu.

Aby zarezerwować zasób konieczne jest uzupełnienie go w pozycji dokumentu.

Aby rezerwacje mogły być tworzone, konieczne jest ustawienie parametrów:

  1. aby szkicowe dokumenty rezerwowały stan, zaznacz parametr Szkicowe dokumenty rezerwują stan w definicji magazynu –> Magazyn > Magazyny > zakładka: Metoda rozchodu i atrybuty dokumentów w szczegółach danego magazynu
  2. aby wydania wewnętrzne rezerwowały stan, zaznacz parametr Wydania wewnętrzne rezerwują stany w parametrach Wydań –> Parametry > Parametry zaopatrzenia > zakładka: Wydanie wewnętrzne

Wszystkie rezerwacje wprowadzone na dany moment możesz podejrzeć w Magazyn > Rezerwacje stanów

Rezerwacje stanów
Lista rezerwacji stanów

Rezerwacje do wydań wewnętrznych są przekształcane na rezerwacje do dokumentu, w momencie wydania całowitego lub częściowego produktów przez wydanie. Rezerwacje są usuwane, gdy dokument magazynowy zostaje zaakceptowany.

Rezerwacje zasobów pod zlecenie produkcyjne przeprowadzane są z poziomu szczegółowego zapotrzebowania. Należy wskazać w kontekście planowanego do zużycia surowca jakie konkretne zasoby magazynowe mają być rozchodowane.