Rejestracja przestojów w qcadoo pozwala na prowadzenie statystyk dotyczących powodów powstania przerw w produkcji oraz długości czasu ich trwania.

Lista przestojów gromadzi przestoje wprowadzone na etapie rejestracji produkcji jak i zaewidencjonowane z poziomu zlecenia. Dodatkowo - możesz wprowadzić przestój bezpośrednio z poziomu listy (gdy np. pracownik zapomniał o zaraportowaniu, albo przyjmujecie zasadę, że przestoje wprowadza “biuro”).

Gdzie ją znaleźć? Wejdź w Rejestracja > Przestoje:

Przestoje
Przestoje

Aby zarejestrować przestój kliknij Dodaj nowy

Formularz dodawania przestoju
Formularz dodawania przestoju

Koniecznie wypełnij:

  • zlecenie produkcyjne - z niego pobrana będzie informacja o linii i dziale
  • przyczynę przestoju
  • czas przestoju - możesz podać ręcznie ile czasu przestój trwał, ale jeśli chcesz dokładniej analizować okresy pracujące i niepracujące polecamy uzupełnić datę rozpoczęcia i zakończenia przestoju. Jeśli podasz obie daty - czas trwania wyliczymy z automatu

Dodatkowo możesz podać:

  • rekord rejestracji - wówczas, gdy zależy Ci na pobraniu informacji o tym na jakiej stacji roboczej produkcja była realizowana, czy kto się zadaniem zajmował. Lista rekordów rejestracji przefiltrowana jest po wskazanym wyżej zleceniu. Każdy przestój zgłoszony przy okazji ewidencji meldunku (np. z terminala) ma uzupełniony rekord rejestracji.
  • opis - warto podać wtedy, gdy wskazano przyczynę przestoju: Inna. Poproś pracowników, aby opisali co się stało, że produkcja została zatrzymana

Zarejestrowane przestoje będą widoczne w rozliczeniu produkcji.

Przestoje moga być ewidencjonowane, na zasadzie START - STOP, z poziomu terminala rejestracji produkcji.