Portal podwykonawców to miejsce, w którym zaprezentowane są zlecenia na usługi przydzielone podwykonawcy lub zlecenia otwarte do przydziału. Moduł ma służyć kontahentom do pobierania dostępnych zleceń na usługi i raportowania ich realizacji.

Listę dostepnych zleceń na usługi znajdziesz w: Portal podwykonawców > Zlecenia na usługi

Lista zleceń na usługi
Lista zleceń na usługi

Pobranie do realizacji zlecenia na usługi

Przydział zleceń
Przydział zleceń

Aby zlecenia na usługi były widoczne dla aktualnie zalogowanego użytkownika, powinien on mieć przypisanego pracownika w szczegółach użytkownika, który to ma zdefiniowaną firmę dla której pracuje.

Aby pobrać zlecenie na usługi do realizacji, w szczegółach zlecenia pole kontrahenta powinno być:

  • wypełnione firmą dla której pracuje pracownik
  • puste, wtedy pobranie do realizacji zlecenia przypisze firmę, dla której pracuje dany pracownik.

Będąc w liście kliknij Przycisk Pobierz do realizacji

Formularz podwykonawcy
Formularz podwykonawcy

Podwykonawca w szczegółach zlecenia może:

  • zmienić datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia zlecenia na usługi.
  • wyświetlać surowce oraz ilość wydaną
  • wyświetlać produkty wyjściowe oraz ilość przyjętą
  • raportować realizację w taki sam sposób jaki jest możliwy w zleceniu na usługi
Wszelkie edycje ilości produktów wydanych oraz przyjętych w zleceniu na usługi są również widoczne w portalu podwykonawcy.
Realizacja wprowadzona przez podwykonawcę aktualizuje realizację w zleceniu na usługi.