Normy czasowe operacji są podstawą do wyznaczenia czasu realizacji czynności. Dzięki temu wyznaczysz czas trwania zlecenia czy zadania operacyjnego, ale też określisz planowane koszty robocizny.

Czasy operacji uwzględniają następujące parametry:

  • Czas przygotowawczo-zakończeniowy (TPZ)- obejmuje czas potrzebny do przygotowania stanowiska pracy i uruchomienia maszyny oraz czas po zakończeniu wykonywanych na niej operacji. Nie zależy od ilości wykonywanych sztuk produktu. Jest liczony tylko raz dla całej zadanej w tej operacji liczby produktów.

Czas cyklu:

  • TJ - czas jednostkowy, czyli czas potrzebny do wykonania jednej operacji
  • Dla produkcji w jednym cyklu - ile jednostek produktu wykonanych zostanie w trakcie jednej operacji
  • Dodatkowy czas - czas dodatkowy, po którym można wykonać następną operację

Podzielność cyklu:

  • Produkowana ilość w jednym cyklu jest podzielna - zaznaczamy to pole, jeśli w jednym cyklu operacji możemy wykonać mniej jednostek produktu, niż to zostało określone w polach po lewej stronie
  • Ilość cykli jest podzielna - zaznaczamy to pole, jeżeli przy produkcji ciągłej będziemy produkować mniej produktu wyjściowego niż jest to określone w technologii, wówczas zostanie wykonana tylko część cyklu

Współczynnik wykorzystania w czasie:

  • Maszyn - Jaką część czasu całkowitego operacji zajmuje praca maszyn
  • Pracowników - Jaką część czasu całkowitego operacji zajmuje praca pracowników
  • Następna operacja po wyprodukowaniu: - Po wykonaniu ilu jednostek można przystąpić do kolejnej operacji. (np. po wykonaniu dwóch kół, możemy przejść dalej, aby skręcić z nich rower)
Normy czasowe
Normy czasowe

Wartości te mogą zostać wprowadzone w Operacjach i wtedy obowiązywać będą dla wszystkich zleceń tworzonych w oparciu o te normy.

Jeśli chcesz na podstawie norm czasowych podanych w szablonie operacji zaktualizować istniejące technologie, skorzystaj z funkcji Zbiorczej zmiany parametrów zlecenia.