Zbiorcza zmiana parametrów technologii umożliwia szybką aktualizację technologii pod kątem:

 • grupy technologii
 • normy wydajnościowej
 • norm czasowych
 • norm kosztowych
 • stacji roboczych

Wejdź w Technologie > Technologie i zaznacz te, które chcesz zmodyfikować. Muszą być one zaakceptowane i domyślne.

Przeprowadzaj modyfikację w transzach - zaznaczaj na raz takie zlecenia, którym chcesz ustawić takie same wartości

Kliknij przycisk Przycisk Zmień parametry Zmień parametry i zaznacz co chcesz zmodyfikować:

Zmiana parametrów technologii
Zmiana parametrów technologii
 1. Zmień normę wydajnościową - zaznacz parametr i w polu Norma wydajnościowa podaj wartość na jaką chcesz zmienić normę w zaznaczonych technologiach

 2. Zmień grupę - zaznacz parametr i w polu Grupa wskaż tą, która ma zostać ustawiona w technologiach

 3. Aktualizuj normy czasowe operacji - zaznacz parametr, jeśli chcesz aby normy czasowe w operacjach technologii zostały zastąpione normami czasowymi wprowadzonymi w operacjach - szablonach

 4. Aktualizuj normy kosztowe operacji - zaznacz parametr, jeśli chcesz aby normy kosztowe w operacjach technologii zostały zastąpione normami kosztowymi wprowadzonymi w operacjach - szablonach

 5. Aktualizuj stacje robocze operacji - zaznacz parametr, jeśli chcesz aby stacje robocze w operacjach technologii zostały zastąpione stacjami roboczymi wprowadzonymi w operacjach - szablonach

Jeśli ta sama operacja jest używana w różnych technologiach i ma różne normy czasowe, kosztowe oraz stacje robocze, to pogrupuj technologie według zmian, wprowadź pierwsze wartości w technologie > operacje, zaznacz w liście technologii te, które mają mieć takie parametry i wykonaj aktualizację. Następnie zmodyfikuj szablon operacji, aktualizując wartości, zaznacz kolejną grupę technologii i wykonaj dla nich aktualizację. W ten sposób szybko zmienisz wiele technologii na raz.

Aby wywołać funkcję aktualizacji kliknij przycisk Przycisk Utwórz technologię ze zmienionymi parametrami Utwórz technologię ze zmienionymi parametrami. W efekcie:

 • do każdej zaznaczonej technologii powstanie nowa, z aktualnymi wartościami. Technologia ta będzie zaakceptowana i ustawiona jako domyślna
 • każda zaznaczona technologia będzie wycofana. Dzięki temu zostanie zachowana stara wersja i historia zmian.