W qcadoo Typy stacji roboczych to zbiór wszystkich maszyn i stanowisk roboczych danego typu, które biorą udział w produkcji.

Jak dodać nowy typ stacji roboczej?

Wybieramy: PODSTAWOWE » Typy stacji roboczych » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

W tym miejscu wpisuje się ich “Nazwę”, “Numer” oraz ewentualny “Opis”. Opis nie jest polem wymaganym.

Na ten moment typy stacji roboczych są używane do określenia stanowisk roboczych mających swojego kierownika, na których wykonywane są Operacje biorące udział w procesie produkcji.