W qcadoo Typy stacji roboczych to zbiór wszystkich maszyn i stanowisk roboczych danego typu, które biorą udział w produkcji. Typ stacji jest niezbędny do tego aby zdefiniować stację roboczą.

Jak dodać nowy typ stacji roboczej?

Wybieramy: Stacje robocze » Typy stacji roboczych » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

Podaj numer, nazwę oraz ewentualny opis. Opis nie jest polem wymaganym. Określ ponadto, czy jest to typ stacji roboczej czy podzespołu (w drugim wypadku zaznacz parametr Podzespół).

Na ten moment typy stacji roboczych są używane do określenia stanowisk roboczych mających swojego kierownika, na których wykonywane są Operacje biorące udział w procesie produkcji.