Istnieje kilka sposobów na dodanie zlecenia produkcyjnego do qcadoo. Przeczytasz o nich tutaj: Dodanie zlecenia produkcyjnego. Tutaj omówiona zostanie ścieżka podstawowa, polegająca na dodaniu ręcznym z poziomu listy planowanych zleceń.

Za pomocą zlecenia produkcyjnego przekazujesz na produkcję informację co jest do wyprodukowania, w jakiej ilości, kiedy i gdzie. W wybranym przez Ciebie sposobie pracy w qcadoo, zbiorczego raportowania, zlecenie produkcyjne będzie ujęte w planie, a także widoczne będzie w terminalu rejestracji produkcji i do niego będą meldowane efekty z produkcji.

Dodajmy zatem pierwsze zlecenie produkcyjne.

Wejdź w Planowanie > Planowanie zleceń i kliknij przycisk dodawania. W uruchomionym oknie zacznij od podania Produktu. Spowoduje to ustawienie nazwy zlecenia, technologii oraz linii produkcyjnej (jeśli w technologii zdefiniowana była linia domyślna, bądź linia ustawiona była w parametrach) i działu. Teraz podaj Ilość (pole: Plan. ilość prod.) i zapisz.

Zlecenie produkcyjne
Zlecenie produkcyjne

Zlecenie otrzymało status Oczekujące. Oznacza to, że planista ciągle nad nim pracuje i jeszcze nie jest gotowe do przekazania na produkcję.

Możesz w zleceniu samodzielnie podać daty realizacji i ominąć kolejny krok (10. planowanie produkcji). W takim podejściu planista po uzupełnieniu dat akceptuje zlecenie i kończy się jego zadanie.

qcadoo MES posiada jednak algorytmy planowania i zachęcam do ich wykorzystywania. W jaki sposób? Przejdź do kolejnej strony instrukcji.Krok 10/13: Zaplanuj produkcję