Tabela wydanych produktów (Zaopatrzenie > Wydane produkty) to kolejny (po produktach do wydania wewnętrznego) widok do wydań wewnętrznych. Powstał po to, abyś mógł w łatwy sposób ustalić co już zostało wydane, kiedy, a także jakie dokumenty zostały do wydania utworzone.

Wydane produkty
Wydane produkty

Zapis w tabeli pojawi się nawet wówczas, gdy dokument nie został jeszcze utworzony, ale pracownik rozpoczął już proces wydawania i przeniósł produkty do zakładki Wydanie w wydaniu.