Ustaw możliwe przeliczenia jednostek w produktach

Informacje

Za pomocą tej metody api utworzysz przeliczenia jednostek w systemie.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: setProductsPossibleUnitConversions

URL: /integration/rest/setProductsPossibleUnitConversions.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
  "products" : [
    {
      "externalID" : "externalID",
      "possibleUnitConversions" : [
        {
          "quantityFrom" : "quantity of main unit",
          "quantityTo" : "quantity of toUnit",
          "unitTo" : {
            "externalID" : "externalID",
            "name" : "name",
            "description" : "description" //opcjonalne
            "technicalCode": "technicalCode" //opcjonalne
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

Ustawia produktowi możliwe przeliczenia jednostek. Poprzednie przeliczenia dla produktu są usuwane.

Jeżeli jest już w systemie jednosta toUnit (patrzymy po externalID) to ją aktualizujemy. Jak nie to dodajemy nową.