Surowce, które zużywasz w procesie produkcyjnym, mogą mieć nadane typy. Pracownikowi być może łatwiej będzie namierzyć właściwy produkt, gdy będzie wiedział, że to jest dąb do zrobienia nóżek w stoliku. Dodatkową korzyścią z włączenia do definiowania technologii typów produktu wejściowego jest to, że możesz stworzyć szablony technologii korzystając z typów i uzupełnić konkretne indeksy produktów przy tworzeniu właściwej technologii na wyrób, na świeżo przed uruchomieniem produkcji. Ponadto - możesz zrobić kalkulację kosztów technologii, która nie ma jeszcze wskazanego produktu, ale ma typ produktu wejściowego ze zdefiniowaną średnią ceną.

Aby zdefiniować typ produktu wejściowego wybierz: Technologie > typy produktów wejściowych technologii

Lista typów produktu wejściowego technologii
Lista typów produktu wejściowego technologii

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania typów produktu wejściowego technologii
Formularz dodawania typów produktu wejściowego technologii

Wprowadź nazwę typu. Możesz dodatkowo wprowadzić średnią cenę - pozwoli to na uzyskanie właściwej ceny w kalkulacji kosztów w sytuacji, gdy w technologii nie możesz wskazać jeszcze konkretnego indeksu zużywnego surowca.