Z tego miejsca administrator może zdefiniować użytkowników systemu oraz nadać im odpowiednie uprawnienia. Ponadto ma możliwość przypisać użytkownika do:

 • magazynów,
 • pracownika,
 • zakładu,
 • linii produkcyjnej.
Pierwszy użytkownik o roli administratora jest tworzony przez nas.
Lista użytkowników
Lista użytkowników

Jak dodać użytkownika?

Aby dodać nowego uzytkownika wejdź w Administracja > Użytkownicy > Przycisk Dodaj nowego użytkownika Dodaj nowy.

Dodanie użytkownika
Dodanie użytkownika

Koniecznie uzupełnij:

 • login - nazwa użytkownika jest unikalna, nie może istnieć więcej niż jeden użytkownik o tym samym loginie. Login będzie wykorzystany przy logowaniu do systemu,
 • grupę - nadaj użytkownikowi odpowiednie uprawnienia, aby ograniczyć mu dostęp do określonych funkcjonalności. Listę dostępnych grup uprawnień znajdziesz w Administracja > Grupy uprawnień. Zmiana grupy nadpisuje pole Data zmiany grupy aktualną datą.
Zmiana grupy jest możliwa raz na 7 dni. Data ostatniej zmiany grupy zawarta jest w polu Data zmiany grupy.
 • imię - podaj imię użytkownika,
 • nazwisko - podaj nazwisko użytkownika,
 • hasło - nadaj użytkownikowi unikalne hasło, które posłuży do pierwszego logowania, a następnie powtórz je w polu Powtórz hasło.
Po pierwszym logowaniu użytkownikowi ukaże się formularz do zmiany hasła. Od momentu pierwszego logowania należy zmienić hasło na docelowe w ciągu 14 dni, w przeciwnym razie konto zostanie zablokowane.
Aby zmienić hasło użyj przycisku Nadaj nowe hasło w zakładce Główna. Podaj dwukrotnie nowe hasło i zapisz. Od teraz użytkownik może logować się korzystając z nowego hasła.

Przy tworzeniu użytkownika możesz dodatkowo wprowadzić:

 • e-mail - wprowadź e-mail użytkownika, aby istniała możliwość dostępu do konta w razie ewentualnej utraty hasła,
 • opis - w tym polu możesz zawrzeć istotne informacje na temat danego użytkownika.
W razie utraty hasła, skorzystaj z funkcji Zapomniałeś hasła? na panelu logowania. Podaj nazwę użytkownika, a nastepnie wyślij formularz. Na podany w szczegółach użytkownika e-mail zostanie wysłana wiadomość z odnośnikiem do zmiany hasła.
W polu Ostatnia aktywność możesz podejrzeć datę ostatniego logowania użytkownika.

Jak dezaktywować użytkownika?

Istnieją dwa możliwe sposoby na dezaktywację użytkownika, w zależności od jego aktywności na koncie:

 1. Użytkownik, który jeszcze się nie logował tzn. pole Ostatnia aktywność jest puste, może być usunięty z systemu.
 2. Użytkownik, który ma za sobą pierwsze logowanie nie może być usunięty. W takim wypadku, aby odmówić mu dostępu do systemu należy przypisać mu grupę brak dostępu, wówczas dostęp będzie całkowicie ograniczony.

Jak sprawdzić ilość wykupionych licencji?

Z qcadoo może korzystać tylu użytkowników ile licencji zostało wykupionych. Liczba licencji zapisana jest w Administracja > Licencje

Liczba wykupionych licencji
Liczba wykupionych licencji

Z licencji tych korzystają użytkownicy o typie uprawnień = licencja biurowa. Jeśli chcesz ustalić czy możesz dać do qcadoo dostęp jeszcze jakiemuś pracownikowi, wejdź do listy użytkowników (Administracja > Użytkownicy) i przefiltruj po kolumnie Typ uprawnień = licencja biurowa i policz ilość użytkowników. Jeśli jest ich tylu ile licencji - napisz do nas w celu wykupienia dodatkowych.

Warto na bieżąco usuwać dostępy użytkowników już nie pracujących w qcadoo, aby zwolnić miejsce dla nowych użytkowników.

Przypisywanie do użytkownika magazynu, pracownika, zakładu oraz linii produkcyjnej

Przypisywanie użytkownikowi magazynu, pracownika oraz zakładu
Przypisywanie użytkownikowi magazynu, pracownika oraz zakładu

W zakładce Pracownik możesz przypisać do użytkownika:

 • magazyny - przypisanie do magazynu pozwoli na ograniczenie danych z menu Magazyn do przypisanego pracownika. Dzięki temu pracownik magazynu surowców nie będzie miał zaburzonego widoku wyrobami gotowymi. I nie będzie musiał każdorazowo każdej listy filtrować
 • pracownika - przypisywanie do pracownika pozwoli na szybkie przechodzenie z dashboardu do terminala, w celu zaraportowania produkcji do zlecenia, czy zadania
 • zakład - przypisanie do zakładu będzie pomocne podczas obsługi działu utrzymania ruchu w qcadoo. Pracownik przypisany do zakładu ma zakład z automatu uzupełniony w kontekście zdarzeń i zdarzeń planowanych i nie musi każdorazowo go uzupełniać, aby ograniczyć widoczne dane

Ponadto masz dostęp do dwóch parametrów:

 • Pokazuj tylko moje rekordy rejestracji - zaznacz parametr jeśli dany użytkownik ma widzieć jedynie swoje rekordy rejestracji
 • Pokazuj na dashboardzie tylko moje zadania i zlecenia - zaznacz parametr jeśli chcesz, aby użytkownik widział na dashboardzie zlecenia/zadania, w których jest wskazany w obsadzie oraz w takich, gdzie obsada nie jest zdefiniowana
Przypisywanie użytkownikowi linii produkcyjnej
Przypisywanie użytkownikowi linii produkcyjnej

W zakładce Linia produkcyjna możesz wykonać przypisanie do linii produkcyjnej. Pozwoli to na ograniczenie widocznych na dashboardzie zleceń/zadań oraz listy stacji roboczych na wykresie Gantta zadań operacyjnych do tych powiązanych z daną linią.