Z tego miejsca administrator może zdefiniować użytkowników systemu oraz nadać im odpowiednie uprawnienia. Ponadto ma możliwość przypisać użytkownika do:

 • magazynów,
 • pracownika,
 • zakładu,
 • linii produkcyjnej.
Pierwszy użytkownik o roli administratora jest tworzony przez nas.
Lista użytkowników
Lista użytkowników

Jak dodać użytkownika?

Aby dodać nowego uzytkownika wejdź w Administracja > Użytkownicy > Przycisk Dodaj nowego użytkownika Dodaj nowy.

Dodanie użytkownika
Dodanie użytkownika

Koniecznie uzupełnij:

 • login - nazwa użytkownika jest unikalna, nie może istnieć więcej niż jeden użytkownik o tym samym loginie. Login będzie wykorzystany przy logowaniu do systemu,
 • grupę - nadaj użytkownikowi odpowiednie uprawnienia, aby ograniczyć mu dostęp do określonych funkcjonalności. Listę dostępnych grup uprawnień znajdziesz w Administracja > Grupy uprawnień. Zmiana grupy nadpisuje pole Data zmiany grupy aktualną datą.
Zmiana grupy jest możliwa raz na 7 dni. Data ostatniej zmiany grupy zawarta jest w polu Data zmiany grupy.
 • imię - podaj imię użytkownika,
 • nazwisko - podaj nazwisko użytkownika,
 • hasło - nadaj użytkownikowi unikalne hasło, które posłuży do pierwszego logowania, a następnie powtórz je w polu Powtórz hasło.
Po pierwszym logowaniu użytkownikowi ukaże się formularz do zmiany hasła. Od momentu pierwszego logowania należy zmienić hasło na docelowe w ciągu 14 dni, w przeciwnym razie konto zostanie zablokowane.
Aby zmienić hasło użyj przycisku Nadaj nowe hasło w zakładce Główna. Podaj dwukrotnie nowe hasło i zapisz. Od teraz użytkownik może logować się korzystając z nowego hasła.

Przy tworzeniu użytkownika możesz dodatkowo wprowadzić:

 • e-mail - wprowadź e-mail użytkownika, aby istniała możliwość dostępu do konta w razie ewentualnej utraty hasła,
 • opis - w tym polu możesz zawrzeć istotne informacje na temat danego użytkownika.
W razie utraty hasła, skorzystaj z funkcji Zapomniałeś hasła? na panelu logowania. Podaj nazwę użytkownika, a nastepnie wyślij formularz. Na podany w szczegółach użytkownika e-mail zostanie wysłana wiadomość z odnośnikiem do zmiany hasła.
W polu Ostatnia aktywność możesz podejrzeć datę ostatniego logowania użytkownika.

Jak dezaktywować użytkownika?

Istnieją dwa możliwe sposoby na dezaktywację użytkownika, w zależności od jego aktywności na koncie:

 1. Użytkownik, który jeszcze się nie logował tzn. pole Ostatnia aktywność jest puste, może być usunięty z systemu.
 2. Użytkownik, który ma za sobą pierwsze logowanie nie może być usunięty. W takim wypadku, aby odmówić mu dostępu do systemu należy przypisać mu grupę brak dostępu, wówczas dostęp będzie całkowicie ograniczony.

Przypisywanie do użytkownika magazynu, pracownika, zakładu oraz linii produkcyjnej

Przypisywanie użytkownikowi magazynu, pracownika oraz zakładu
Przypisywanie użytkownikowi magazynu, pracownika oraz zakładu

W zakładce Pracownik możesz przypisać do użytkownika:

 • magazyny - przypisanie do magazynu pozwoli na ograniczenie danych z menu Magazyn do przypisanego pracownika. Dzięki temu pracownik magazynu surowców nie będzie miał zaburzonego widoku wyrobami gotowymi. I nie będzie musiał każdorazowo każdej listy filtrować
 • pracownika - przypisywanie do pracownika pozwoli na szybkie przechodzenie z dashboardu do terminala, w celu zaraportowania produkcji do zlecenia, czy zadania
 • zakład - przypisanie do zakładu będzie pomocne podczas obsługi działu utrzymania ruchu w qcadoo. Pracownik przypisany do zakładu ma zakład z automatu uzupełniony w kontekście zdarzeń i zdarzeń planowanych i nie musi każdorazowo go uzupełniać, aby ograniczyć widoczne dane

Ponadto masz dostęp do dwóch parametrów:

 • Pokazuj tylko moje rekordy rejestracji - zaznacz parametr jeśli dany użytkownik ma widzieć jedynie swoje rekordy rejestracji
 • Pokazuj na dashboardzie tylko moje zadania i zlecenia - zaznacz parametr jeśli chcesz, aby użytkownik widział na dashboardzie zlecenia/zadania, w których jest wskazany w obsadzie oraz w takich, gdzie obsada nie jest zdefiniowana
Przypisywanie użytkownikowi linii produkcyjnej
Przypisywanie użytkownikowi linii produkcyjnej

W zakładce Linia produkcyjna możesz wykonać przypisanie do linii produkcyjnej. Pozwoli to na ograniczenie widocznych na dashboardzie zleceń/zadań oraz listy stacji roboczych na wykresie Gantta zadań operacyjnych do tych powiązanych z daną linią.