Użytkowników wprowadzamy my. I to my nadajemy im uprawnienia. Zatem jeśli chcesz dać dostęp do qcadoo kolejnej osobie - skontaktuj się z nami. Ty, jako administrator, możesz natomiast zmieniać hasła użytkownikom oraz przypisywać ich do:

  • magazynów,
  • pracowników,
  • zakładu.

Listę użytkowników znajdziesz w Administracja > Użytkownicy.

Parametry użytkowników
Parametry użytkowników

Aby zmienić hasło użyj przycisku Nadaj nowe hasło w zakładce Główna. Podaj dwukrotnie nowe hasło i zapisz. Od teraz użytkownik może logować się korzystając z nowego hasła.

Przypisanie do magazynu pozwoli na ograniczenie danych z menu Magazyn do przypisanego pracownika. Dzięki temu pracownik magazynu surowców nie będzie miał zaburzonego widoku wyrobami gotowymi. I nie będzie musiał każdorazowo każdej listy filtrować.

Przypisywanie do pracownika natomiast pozwoli na szybkie przechodzenie z dashboardu do terminala, w celu zaraportowania produkcji do zlecenia, czy zadania.

Przypisanie do zakładu będzie pomocne podczas obsługi działu utrzymania ruchu w qcadoo. Pracownik przypisany do zakładu ma zakład z automatu uzupełniony w kontekście zdarzeń i zdarzeń planowanych i nie musi każdorazowo go uzupełniać, aby ograniczyć widoczne dane.

Przypisanie do linii produkcyjnej pozwoli na ograniczenie widocznych na dashboardzie zleceń do tej linii i na ograniczenie listy stacji roboczych na wykresie Gantta zadań operacyjnych do tych powiązanych z daną linią.