Użytkowników wprowadzamy my. I to my nadajemy im uprawnienia. Zatem jeśli chcesz dać dostęp do qcadoo kolejnej osobie - skontaktuj się z nami. Ty, jako administrator, możesz natomiast zmieniać hasła użytkownikom oraz przypisywać ich do magazynów.

Listę użytkowników znajdziesz w Administracja > Użytkownicy

Parametry użytkowników
Parametry użytkowników

Aby zmienić hasło użyj przycisku Nadaj nowe hasło w zakładce Główna. Podaj dwukrotnie nowe hasło i zapisz. Od teraz użytkownik może logować się korzystając z nowego hasła.

Przypisanie do magazynu pozwoli na ograniczenie danych z menu Magazyn do przypisanego pracownika. Dzięki temu pracownik magazynu surowców nie będzie miał zaburzonego widoku wyrobami gotowymi. I nie będzie musiał każdorazowo każdej listy filtrować.