Zaktualizuj normy kosztowe produktów

Informacje

Za pomocą tej metody api utworzysz normy kosztowe produktu w systemie.

Moduł integracyjny: urcCostNormsForProduct

Nazwa akcji: updateProductsCostNorms

URL: /integration/rest/updateProductsCostNorms.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "products" : [
  {
   "externalID" : "externalID",
   "nominalCost" : "nominal cost", // opcjonalne
   "costForNumber" : "quantity for which we define the prices", // opcjonalne
   "lastPurchaseCost" : "last purchase per given number of units",
   "averageCost" : "average price per given number of units",
   "nominalCostCurrency" : "nominal cost currency",
   "lastPurchaseCostCurrency" : "last purchase cost currency",
   "averageCostCurrency" : "average cost currency"
  }
 ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

W tej akcji MES powinien otrzymać wszystkie normy kosztowe produktów z ERP, które istnieją w qcadoo i zostały zaktualizowane od ostatniej synchronizacji.

Jeżeli costForNumber nie jest podane wtedy ustawiamy na 1.

Jeżeli nominalCost nie jest podane lub null wtedy w qcadoo:

 • wartość tego pola pozostaje niezmieniona jeżeli w qcadoo jest taki sam costForNumber jak w akcji API
 • w przeciwnym wypadku gdy chcemy ustawić costForNumber na inną wartość niż była poprzednio wtedy poprzednia wartość nominalCost zostanie odpowiednio przekalkulowana.