Genealogia przechowuje nie tylko informacje o partiach produktów wytworzonych za sprawą zleceń z qcadoo. Umożliwia również śledzenie partii tych wyrobów, które na przykład były wytworzone jeszcze przed wdrożeniem naszego systemu.

Jak wprowadzić rejestr partii, które weszły w skład naszych produktów?

  1. W GENEALOGIA Proste śledzenie partii wybierz Dodaj nowy Dodaj nowy.
Śledzenie partii produktów
Śledzenie partii produktów
  1. Wskaż wytworzony produkt czyli produkt końcowy wraz z przypisaną mu partią.

  2. Podaj wyprodukowaną ilość.

  3. Następnie zapisz dane, wybierając Przycisk Zapisz Zapisz.

  4. Kliknij Dodaj nowy Nowy, aby dodać partie produktów, które zostały użyte do wytworzenia podanej partii produktu. Po dodaniu produktu w tabeli “Użyte partie” pojawią się między innymi data dodania oraz dane osoby, która wprowadziła tę partię.

  5. Po wprowadzeniu wszystkich produktów ponownie wybierz Przycisk Zapisz Zapisz.

  6. Następnie, jeśli wprowadzona wersja zapisanego rekordu śledzenia partii jest końcową, zmień jej status na Zaakceptuj Zaakceptowana.

Dla każdej partii możliwy jest wydruk dokumentu w formie pliku PDF.