W Administracja > Parametry > Genealogia znajdziesz parametry konfigurujące moduł Genealogii

Zakładka Główna

Parametry genealogii - zakładka Główna
Parametry zgenealogii - zakładka Główna
 1. Unikalność numeru partii - określ na jakim poziomie ma być badana unikalność podczas definiowania partii. Do wyboru:
  • unikalny globalnie - czyli w bazie dany numer partii może istnieć tylko raz
  • unikalny dla każdego dostawcy - czyli dany numer partii może się powtórzyć jeśli pochodzi od innego dostawy. U danego kontrahentem numer partii może wystąpić tylko raz
  • unikalny dla każdego dostawcy i produktu - przy tej opcji numer partii nie może się powtarzać dla produkty dostarczanego przed danego dostawcę

Zakładka Zlecenia i technologie

Parametry genealogii - zakładka Zlecenia i technologie
Parametry zgenealogii - zakładka lecenia i technologie
 1. Domyślnie w każdym zleceniu wszystkie partie produktów będą wprowadzone - parametr dotyczy śledzenia partii dla zleceń. Do wyboru masz następujące opcje:
  • w dowolnym momencie - możesz modyfikować i dodawać kolejne partie produktów użyte w zleceniu przed startem zlecenia oraz w jego trakcie,
  • przed zaakceptowaniem zlecenia - możliwe jest modyfikowanie i dodawanie kolejnych partii przed startem zlecenia i przed jego akceptacją. Po akceptacji zlecenia wprowadzanie zmian jest niemożliwe,
  • przed rozpoczęciem zlecenia - określamy jakie dokładnie partie wejdą w skład gotowego produktu przed startem zlecenia. Po starcie zlecenia nie ma możliwości ich zmiany.
 1. Domyślnie numery partii powinny być wymagane dla produktów końcowych technologii - zaznacz jeśli mamy przypilnować aby dla produktów zlecanych na produkcję partia musiała być określona

 2. Domyślnie numery partii powinny być wymagane dla produktów wejściowych operacji - zaznacz jeśli chcesz aby pracownicy zawsze wprowadzali partie dla używanych w produkcji surowców