W Parametry > Parametry ogólne > przycisk: Genealogia znajdziesz parametry konfigurujące moduł Genealogii

Zakładka Główna

Parametry genealogii - zakładka Główna
Parametry zgenealogii - zakładka Główna
  1. Unikalność numeru partii - określ na jakim poziomie ma być badana unikalność podczas definiowania partii. Do wyboru:
    • unikalny globalnie - czyli w bazie dany numer partii może istnieć tylko raz
    • unikalny dla każdego dostawcy - czyli dany numer partii może się powtórzyć jeśli pochodzi od innego dostawy. U danego kontrahentem numer partii może wystąpić tylko raz
    • unikalny dla każdego dostawcy i produktu - przy tej opcji numer partii nie może się powtarzać dla produkty dostarczanego przed danego dostawcę

Zakładka Zlecenia i technologie

Parametry genealogii - zakładka Zlecenia i technologie
Parametry zgenealogii - zakładka lecenia i technologie
  1. Akceptuj śledzenie partii przy zamykaniu zlecenia - parametr dotyczy śledzenia partii dla zleceń. Zaznacz parametr jeśli chcesz, aby wprowadzone śledzenie było akceptowane wraz z ustawianiem statusu zlecenia produkcyjnego na zakończone. Dzięki temu nie będziesz musiał o zmianie statusu pamiętać

  2. Generuj partię dla produkcji zleconego - jeśli zaznaczysz parametr, to przy akceptacji zlecenia produkcyjnego na produkt z ewidencją partii, z automatu założymy partię wg wskazanego wzorca i utworzymy śledzenie partii w zleceniu

  3. Wzorzec numeru - jeśli chcesz, aby partia do produktu zleconego była z automatu utworzona, musimy wiedzieć wg jakiego wzorca numer ma być budowany. Wskaż tutaj zdefiniowany wcześniej wzorzec numeru.