Śledzenie partii dla otwartych zleceń

Ten sposób śledzenia partii pozwala na zdefiniowanie jakich partii surowców i półproduktów użyjemy w zleceniu produkcyjnym.

Jak wykonać śledzenie partii dla zleceń ?

Sposoby śledzenia partii dla zlecenia
Sposoby śledzenia partii dla zlecenia
 1. Wejdź do PLANOWANIE Zlecenia produkcyjne.

 2. Utwórz nowe zlecenie produkcyjne, używając Dodaj nowy Dodaj nowy bądź wybierz istniejące z listy zleceń i wejdź w jego edycję.

 3. Wejdź na zakładkę “Genealogia”.

 4. Następnie z rozwijanej listy wybierz jeden z trzech możliwych sposobów śledzenia partii:

 • w dowolnym momencie - możesz modyfikować i dodawać kolejne partie produktów użyte w zleceniu przed startem zlecenia oraz w jego trakcie,
 • przed zaakceptowaniem zlecenia - możliwe jest modyfikowanie i dodawanie kolejnych partii przed startem zlecenia i przed jego akceptacją. Po akceptacji zlecenia wprowadzanie zmian jest niemożliwe,
 • przed rozpoczęciem zlecenia - określamy jakie dokładnie partie wejdą w skład gotowego produktu przed startem zlecenia. Po starcie zlecenia nie ma możliwości ich zmiany.

  Nie można zmienić sposobu śledzenia partii w zaakceptowanym już zleceniu. Jeśli mimo to chcesz je zmienić - skopiuj zlecenie, używając odpowiedniego przycisku Kopiuj.
 1. Zapisz zlecenie, wybierając Przycisk Zapisz Zapisz.

 2. Następnie rozwiń listę dostępnych opcji za pomocą przycisku Przycisk Rozwiniecia .

 3. Kliknij Sledzenie partii Śledzenie partii. W ten sposób przejdziesz do listy rekordów śledzenia partii.

Rekord śledzenia partii dla zlecenia tworzony z poziomu zlecenia
Rekord śledzenia partii dla zlecenia tworzony z poziomu zlecenia
 1. Dodaj nowy rekord śledzenia partii dla zlecenia, używając Dodaj nowy Dodaj nowy.

 2. “Numer rekordu śledzenia partii” zostanie uzupełniony automatycznie, możesz go jednak w razie potrzeby zmienić.

 3. Potem przy pomocy Przycisk lupy wybierz “Wyprodukowaną partię” produktu finalnego.

 4. Następnie zapisz dane, wybierając Przycisk Zapisz Zapisz. Pojawi się lista produktów wejściowych na podstawie drzewa technologii.

 5. Dla każdej pozycji przypisz “Numer partii”, który zostanie użyty w zleceniu. Jeśli nie masz wprowadzonych numerów partii, sprawdź jak dodać numery partii. Aby przypisać partię, należy przy każdym użytym produkcie kliknąć przycisk Dodaj nowy i potem Przycisk lupy , a następnie wybrać partię z listy.

 6. Teraz wybierz Przycisk Zapisz Zapisz.

 7. Zatwierdź rekord śledzenia partii przyciskiem Zaakceptuj Akceptuj.

Przed akceptacją upewnij się, że wszystko się zgadza, ponieważ potem nie jest możliwa edycja rekordu śledzenia partii.
Jeśli w zleceniu produkcyjnym wybraliśmy metodę śledzenia partii “przed zaakceptowaniem zlecenia”, to zanim zaakceptujemy zlecenie produkcyjne konieczne jest zaakceptowanie wprowadzonych rekordów śledzenia numerów partii dla tego zlecenia. Podobnie w przypadku metody “przed rozpoczęciem zlecenia” konieczne jest zaakceptowanie wprowadzonych rekordów śledzenia partii dla tego zlecenia przed wystartowaniem zlecenia.
Jeżeli w danym zleceniu produkujesz kilka partii produktów, możesz dodać kolejny rekord śledzenia partii.

Śledzenie partii dla zrealizowanych zleceń

Nie martw się, jeżeli zlecenie jest już zrealizowane, a Ty nie zarejestrowałeś partii dla zużytych produktów i produktu końcowego. W qcadoo można to zrobić również dla zleceń już zrealizowanych.

Rekord śledzenia partii dla zlecenia
Rekord śledzenia partii dla zlecenia
 1. W GENEALOGIA Śledzenie partii dla zleceń wybierz Dodaj nowy Dodaj nowy.

 2. Potem przy pomocy Przycisk lupy wybierz z listy zlecenie produkcyjne, w ramach którego powstała partia produktu z kolejnego kroku.

 3. Teraz wskaż “Wyprodukowaną partię” produktu finalnego tego zlecenia.

 4. Kliknij Przycisk Zapisz Zapisz. Spowoduje to pojawienie się operacji i przypisanych im produktów.

 5. Określ partię dla każdego produktu, używając przycisku Dodaj nowy i potem Przycisk lupy , a następnie wybierając partię z listy.

Możesz zaraportować zyżycie więcej niż jednej partii danego surowca.
 1. Następnie kliknij Przycisk Zapisz Zapisz, aby zapisać wprowadzone dane.

 2. Sprawdź wprowadzone dane, a potem zatwierdź rekord śledzenia partii przyciskiem Zaakceptuj Akceptuj.

Dodany rekord śledzenia partii pojawi się wraz z innymi na głównej liście GENEALOGIA Śledzenie partii dla zleceń. Znajdują się na niej również rekordy tworzone z poziomu zlecenia produkcyjnego.
Wprowadzone partie można śledzić w Drzewie genealogii.