W normach przezbrojeń stacji roboczych określamy z jakiego atrybutu na jaki przezbrajamy stację lub typ stacji roboczej.

Jak dodać normy przezbrojeń stacji roboczych?

Aby dodać normy przezbrojeń stacji roboczych wejdź w Technologie > Normy przezbrojeń stacji roboczych .

Lista norm przezbrojeń stacji roboczych
Lista norm przezbrojeń stacji roboczych

Aby dodać nowe przezbrojenie kliknij przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Definiowanie normy przezbrojenia stacji roboczej
Definiowanie normy przezbrojenia stacji roboczej

Przy dodawaniu nowego przezbrojenia stacji roboczych określ:

 1. Nazwę przezbrojenia - nazwa jest wymagana przy definiowaniu nowych przezbrojeń. Podaj nazwę identyfikującą definiowane przezbrojenie
 2. Opis - w tym polu możesz podać ważne informacje związane z przezbrojeniem
 3. Typ stacji roboczych lub stację roboczą - pola wymagane - uzupełnij jedno z dwóch. Wybierając typ stacji roboczych przypisujesz przezbrojenie do wszystkich stacji przypisanych do danego typu. Wybierając stację roboczą definiujesz przezbrojenie jedynie pod daną stację.
 4. Atrybut produktu - podaj według jakiego atrybutu będziesz chciał tworzyć przezbrojenia
 5. Rodzaj zmiany - zdefiniuj sposób tworzenia się przezbrojeń. Masz do wyboru:
 • dowolna wartość - przezbrojenie będzie tworzone przy jakiejkolwiej zmianie lub braku zmiany wartości parametru
 • między konkretnymi wartościami - przezbrojenie będzie tworzone przy zmianie wartości parametru z wartości określonej w polu Z wartości na wartość w polu Na wartość
 1. Z wartości - dana wymagana przy Rodzaj zmiany = między konkretnymi wartościami. Określ z jakiej wartości chcesz przezbrajać
 2. Na wartość - dana wymagana przy Rodzaj zmiany = między konkretnymi wartościami. Określ na jaką wartość chcesz przezbrajać
 3. Czas przezbrojenia - dana wymagana. Podaj czas trwania przezbrojenia
 4. Rownoległe - zaznacz jeśli w jednym czasie może być realizowanych kilka przezbrojeń. Wówczas czas aktualnie wykonywanych przezbrojeń będzie równy czasowi najdłuższego prezbrojenia.

Import przezbrojeń stacji roboczych

Import z Excela zdecydowanie przyspiesza wprowadzanie produktów na starcie pracy z systemem. Zapewne prowadzisz ewidencję już w Excelu. Albo jesteś w stanie z obecnego systemu wyciągnąć listę produktów i otworzyć ją w arkuszu. Albo po prostu - nazwy są bardzo podobne i używając powielania wierszy w Excelu i późniejszą modyfikację, stworzyć kompletną listę szybciej niż ręcznie wklepując produkt po produkcie do qcadoo.

Jak zatem zaimportować produkty? Najważniejsze to przygotować dane w odpowiednim szablonie. Szablon ten pobierzesz z qcadoo. Wejdź w: Produkty > Produkty i kliknij przycisk Przycisk Importuj produkty z XLSX Importuj produkty z XLSX i w uruchomionym oknie przycisk Przycisk pobierz szablon Importuj produkty z XLSX. Otwórz arkusz:

i uzupełnij dane. Zacznę od opisu kolumn, które wypełnić musisz. Mianowicie:

 • Nazwa przezbrojenia (kolumna A) - dana wymagana. Podaj nazwę przezbrojenia
 • Opis (kolumna B) - w tym polu możesz zdefninować opis przezbrojenia
 • Typ stacji roboczej (kolumna C) - dana wymagana jeśli pole Stacja robocza jest puste. Określ typ stacji roboczych, które będą brane pod uwagę przy generowaniu przezbrojeń
 • Stacja robocza (kolumna D) - dana wymagana jeśli pole Typ stacji roboczej jest puste. Wskaż stację roboczą, którą chcesz przezbrajać
 • Atrybut produktu (kolumna E) - dana wymagana. Określ atrybut, na którym będziemy bazować tworząc przezbrojenia
 • Rodzaj zmiany (kolumna F) - wybierz sposób definiowania przezbrojeń. Wskaż dowolna zmiana lub między konkretnymi wartościami
 • Z wartości (kolumna G) - dana wymagana przy Rodzaj zmiany = między konkretnymi wartościami. Podaj wartość początkową atrybutu
 • Na wartość (kolumna H) - dana wymagana przy Rodzaj zmiany = między konkretnymi wartościami. Podaj wartość finalną atrybutu
 • Czas przezbrojenia (kolumna I) - dana wymagana. Określ czas przezbrojenia
 • Równoległe (kolumna J) - jeśli przezbrojenie jest wykonywane równolegle wpisz TAK, jeśli nie - NIE