Qcadoo stara się odwzorować rzeczywistość dziejącą się na hali produkcyjnej. Jednym z dowodów na to są statusy zleceń produkcyjnych. Poszczególne stany zleceń produkcyjnych można dopasować do realnych sytuacji z życia codziennego:

Mamy do dyspozycji następujące statusy:

  • Oczekujące - zlecenie produkcyjne jest już założone, jednak znajduje się jeszcze w fazie negocjacji. Zmieniane są jego parametry w zależności od ustaleń z klientem. W tym momencie wybieramy technologię, na podstawie której będzie wykonywana produkcja. W razie potrzeby konfigurujemy ustawienia dotyczące sposobu Rejestracji produkcji,
Pamiętaj, aby ustawić wszystkie parametry zlecenia, gdy znajduje się ono w statusie “Oczekujące”. Po akceptacji zlecenia nie będziesz mógł już zmienić większości z nich.
  • Przycisk Rozpocznij zlecenie Zaakceptowane - zlecenie produkcyjne ma już zatwierdzone warunki (takie jak terminy, ilość produktu do wykonania, sposób rejestracji produkcji). Po zaakceptowaniu zlecenia nie można dokonać w nim zbyt wielu zmian. Jest to status po ustaleniu warunków, zlecenie czeka na start zgodnie z harmonogramem,
Co zrobić gdy zlecenie zostało już zaakceptowane?
Należy skopiować zlecenie - wtedy pojawi się duplikat, tyle że w statusie szkic. Pamiętaj jednak, by usunąć (dezaktywować) poprzednią wersję, aby uniknąć ewentualnej pomyłki
  • Przycisk do usuwania Odrzucone - istnieją powody, które sprawiają że pomimo ustalonych warunków rezygnujemy z przystąpienia do realizacji zlecenia. Możemy jedynie podejrzeć jego parametry, ale niemożliwy jest powrót do statusu “Zaakceptowane” czy “W realizacji”,
  • Przycisk Rozpocznij zlecenie Rozpoczęte - zlecenie jest już wystartowane,
Możliwe jest rozpoczęcie zlecenia przed planowanym terminem.
  • Przycisk do wstrzymania Przerwane - ten status jest przydatny w sytuacji, gdy okazuje się, że na przykład zabrakło surowców, klient nie zapłacił jednej z faktur, rozchorował się pracownik realizujący kluczowe zadanie. Zlecenie może zostać ponownie wystartowane,
  • Przycisk do akceptacji Zakończone - zlecenie zostało sfinalizowane, udało się doprowadzić je do końca. Zakończyć można tylko zlecenia, w których ilość wyprodukowana > 0. Zlecenie może się zakończyć samo, w momencie osiągnięcia 100% wykonania (za tą opcję odpowiada parametr rejestracji produkcji: Wyprodukowanie zleconej ilości zamyka zlecenie)
  • Przycisk do usuwania Zaniechane - zlecenie zostało wycofane z produkcji w trakcie realizacji.
Ścieżka statusów
Ścieżka statusów