W ramach zlecenia produkcyjnego możesz przeanalizować ceny zużywanych produktów. I dzieki temu oszacować koszt materiałowy. Kliknij w przycisk Przycisk ceny Ceny i koszty. W uruchomionym oknie zobaczysz listę potrzebnych materiałów:

Ceny w zleceniu
Ceny materiałów użytych w zleceniu

A dla każdego z nich podpowiedziane z kosztów produktu:

  • cena ostatniego zakupu,
  • cena średnio ważona,
  • cena ostatniej oferty,
  • cena średnio ważona z ofert,
  • koszt nominalny,
  • ilość jakiej dotyczą prezentowane ceny.

Dane te można podejrzeć również wchodząc w szczegóły produktu (klikając w link tabeli):

koszty
Widok szczegółów cen danego materiału zlecenia

Widok szczegółów dostarcza dodatkowo informacji o pozycjach dokumentów faktycznie rozchodowanych pod dane zlecenie, wraz z rzeczywistym kosztem poniesionym pod dane zlecenie.

Koszt zlecenia może być zmieniony - popraw kwotę, jeśli chcesz doliczyć nieujętą w dokumentach wartość. Koszt ten będzie uwzględniony w rozliczeniu produkcji.

Średnia cena za jedn. wydaną do podwykonawcy, to nic innego jak średnia wartość materiałów wydanych do podwykonawcy w zleceniu na usługi.