Z poziomu szczegółów zlecenia produkcyjnego możesz dodać i przejrzeć przestoje, które podczas jego realizacji miały miejsce.

Wejdż w planowanie > planowanie zleceń i w edycję zlecenia i kliknij Przycisk Pokaż przestoje  Pokaż przestoje

Lista przestojów zlecenia
Lista przestojów zlecenia

W oknie zaprezentowane są wszystkie przestoje zarejestrowane dla tego zlecenia (czy to z tego poziomu, czy z rejestracji produkcji, czy z listy przestojów).

Aby dodać nowy przestój kliknij Przycisk Dodaj nowy  Dodaj nowy

Formularz dodawania przestoju
Formularz dodawania przestoju

Zlecenie produkcyjne jest z automatu wypełnione. Pozostaje wskazać:

i ewentualnie rekord rejestracji (wskazujący podczas pracy, którego z pracowników, na jakiej zmianie, jakiego dnia, czy na której stacji problem z płynnością pracy wystąpił) czy opis.