Zadania operacyjne

Zadanie operacyjne to interpretacja pojedynczej czynności ze zlecenia produkcyjnego. Ich listę znajdziesz w Planowanie > planowanie operacyjne. Konfiguracja natomiast dostępna jest w Parametry > Parametry planowania > zakładka Zadania operacyjne:

Parametry zadań operacyjnych
Parametry zadań operacyjnych
 1. Oznacz kolorem procent wykonania - w tabeli zadań operacyjnych jest widoczna kolumna Wykonano %. Określa ona w jakim procencie zadanie jest już zrealiowane - jeśli nic nie jest wyprodukowane to mamy 0, jeśli wytworzono całą zleconą ilość - 100%. Jeśli chcesz, aby w kolumnie zastosowany był kolor dla zwiększenia efektu, to zaznacz parametr. Stosujemy trzy kolory:
  • czerwony - oznacza, że jeszcze nic nie zostało wyprodukowane (ilość wyprodukowana pochodząca z zaakceptowanych rekordów rejestracji produkcji to 0),
  • zielony - oznacza, że cała ilość zlecona jest już wyprodukowana (suma ilości wyprodukowanej pochodzącej z zaakceptowanych rekordów rejestracji jest co najmniej taka jak ilość zlecona),
  • żółty - oznacza, że praca trwa (czyli mamy już zarejestrowaną ilość wyprodukowaną do tej operacji zlecenia, ale jest ona nadal mniejsza od ilości zleconej).

Zamówienia sprzedaży

Dzięki zamówieniom sprzedaży możesz prowadzić rejestr zgłoszeń od klientów. Zamówienia sprzedaży stanowią początek procesu produkcyjnego - dzięki nim wiesz co musisz wyprodukować. Skonfiguruj je tak, by spełniały Twoje oczekiwania

Parametry zleceń - zamówienia sprzedaży
Parametry zleceń - zamówienia sprzedaży
 1. Taki sam numer zlecenia produkcyjnego i zamówienia sprzedaży - jeśli jedno zamówienie sprzedaży ma tylko jedno zlecenie produkcyjne, to możemy przyjąć, że numer zamówienia będzie przenoszony do zlecenia produkcyjnego, bez dodawania końcówki 001 itd. Jeśli tak ma być - zaznacz parametr. W przeciwnym wypadku dla zamówienia o numerze ZN123 powstanie zlecenie produkcyjne o numerze ZN123-001

 2. Nie ustalaj dat w generowanych zleceniach - standardowo daty podane w zamówieniu sprzedaży przenoszone są do tworzonego zlecenia produkcyjnego. Jeśli nie chcesz ich przenosić - zaznacz parametr.

 3. Zakończ zamówienie sprzedaży po zleceniu wszystkich pozycji - jeśli zaznaczysz parametr, to w momencie, gdy wszystkie pozycje będą miały status “Zlecone”, oznaczymy zamówienie sprzedaży jako zakończone

 4. Definicje zamówień sprzedaży - definicje zamówień sprzedaży pozwalają na pogrupowanie zamówień. Możesz wprowadzić definicje dla zamówień krajowych i unijnych. Dzięki temu od razu będzie wiadomo jaki jest kierunek sprzedaży. Ale możesz definicje wykorzystać do czegoś innego - ogranicza Cię tylko wyobraźnia. Dodaj tutaj definicje i podpinaj je przy tworzeniu zamówienia sprzedaży


Przydział do zmian

Przydział do zmian to, najprościej ujmując, wskazanie kto z pracowników ma pracować na jakiej zmianie. Parametry znajdziesz w Parametry > Parametry planowania > zakładka Przydział do zmian

Parametry przydziału do zmian
Parametry przydziału do zmian
 1. Nie pokazuj pracowników już przydzielonych - zaznacz parametr jeśli lista pracowników przypisywanych do zmian ma być pomniejszana o pracowników już przydzielonych do tej lub innej zmiany. Innymi słowy - jeśli Helena Radosna została już przypisana w przydziału na dziś do zmiany pierwszej, to tworząc obsadę na zmianę drugą już Heleny nie zobaczysz.

Zlecenia na usługi

Zlecenia na usługi dostępne są po włączeniu funkcjonalności związanej z podwykonawcami. Za ich pomocą możesz przekazywać swoim kooperantom informację co jest do zrobienia. Jeśli na liście operacji do wykonania w technologii znajduje się operacja podwykonywana, to możemy do zlecenia produkcyjnego wygenerować zlecenie na usługi, które trafi do portalu podwykonawców.

Zlecenie na usługi możesz generować ręcznie, ale możemy też o tym pamiętać my. Zaznacz parametr Automatycznie generuj zlecenia na usługi w Parametry > Parametry planowania > zakładka Zlecenia na usługi:

Parametry zleceń na usługi
Parametry zleceń na usługi

aby w momencie akceptacji zlecenia produkcyjnego, zlecenie na usługi tworzyło się samo.


Gantt zadań operacyjnych

W zakładce Gantt zadań operacyjnych ustawisz parametry do graficznej prezentacji zadań operacyjnych.

Parametry Gantta
Parametry Gantta
 1. Pokazuj postęp - zaznacz parametr, jeśli chcesz, aby na kafelkach widoczny był procent wykonania zadania. Zadania będą dopełniane kolorem, aż do 100% wykonania. Zadania w pełni wykonane oznaczone będą kolorem ciemno zielonym

Grupy zleceń

Parametry w tej zakładce przydadzą się, gdy używasz do rozpisywania zleceń na produkcji grup zleceń.

Parametry zleceń - grupy zleceń
Parametry zleceń - grupy zleceń
 1. Uwzględnij poziom i sufix numeru zlecenia - standardowo przy grupowaniu wygenerowanych zleceń na komponenty tworzymy grupę ze zleceń o takich samych: asortyment i linia produkcyjna. Jeśli zaznaczysz ten parametr, to zlecenia będą musiały mieć też taki sam poziom (wynikający z drzewa technologii) oraz przyrostek (nadany przy generowaniu zlecenia na komponent)

 2. Automatyczne zamykanie zleceń w ramach grup - zaznacz parametr jeśli mamy Ci pomóc w zamykaniu zleceń. Co zrobimy? W sobotę o północy zbierzemy wszystkie zlecenia w ramach grup, dla których:

  • wyprodukowano co najmniej tyle ile zlecono
  • statusy są inne niż zaakceptowane lub oczekujące
  • akceptacja rekordów rejestracji nastąpiła co najmniej tydzień wcześniej i spróbujemy ustawić im status Zakończone. Jeśli w co najmniej 1 zleceniu nie uda się ustawić statusu - żadne ze zleceń danej grupy nie zostanie zmienione. Za jednym razem spróbujemy pozamykać zlecenia z maksymalnie 100 grup. Po zamknięciu zleceń z grup spróbujemy pozamykać też zamówienia sprzedaży - jeśli w ramach zamówienia nie ma już żadnego otwartego zlecenia, to je też zakończymy.