W qcadoo w “Produktach” gromadzimy: surowce, produkty, półprodukty i odpady. Produkty możemy dodać na dwa sposoby: ręcznie - definiując każdy po kolei, bądź integrując qcadoo z używanym do tej pory w firmie systemem magazynowo-księgowym. Więcej o Integracji.

Jak ręcznie dodać produkty?

Decydując się na ręczne wprowadzanie produktów, wybieramy:

Produkty » Produkty » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy  

Formularz produktu
Formularz produktu
 • W zakładce “Główna” nadajemy produktom numer i nazwę oraz typ produktu i jednostkę, podajemy też kod EAN (kod kreskowy).
  Niekiedy półprodukt jest jednocześnie produktem finalnym, dlatego, choć jest to pole obowiązkowe, nie ma to dalszych konsekwencji w systemie (jest to parametr potrzebny w przypadku integracji qcadoo z innym oprogramowaniem).
 • W zakładce Rodzina określamy czy dodany przez nas produkt reprezentuje konkretny produkt czy rodzinę produktów. Jeśli produkt należy do istniejącej już rodziny produktów tutaj możemy go do niej przypisać.
 • W zakładce Historia mamy podgląd na daty dodania i edycji produktu oraz nazwę pracownika wprowadzającego dane.
 • Jeśli w produkcji stosujemy zamienniki produktów, to w zakładce Zamienniki możemy je zdefiniować. Dla każdego zamiennika konieczne jest określenie jaka ilość subsytutu zastępuje jednostkę naszego produktu (np. ksylitol może być zamiennikiem cukru białego. Ale gdy zaplanowaliśmy użycie 1 kg cukru białego, to stosując zamiennik w postaci ksylitolu trzeba będzie wykorzystać 1,1 kg). Takie wyjątki Ciebie nie dotyczą? Zawsze subsytut zastępuje zaplanowany produkt 1 do 1? Możesz wprowadzić listę zamienników zdecydowanie szybciej zaznaczając w liście odpowiednie produkty. W tym celu użyj przycisku Przycisk Dodaj wiele zamienników Przycisk Dodaj wiele zamienników.
Zamienniki będzie można wykorzystać do produkcji - więcej w tym temacie przeczytasz tutaj
 • Zakładka Przeliczenia jednostki umożliwia przeliczenie głównej jednostki produktu. W tym miejscu wprowadzamy informację, na jaką inną jednostkę może być przeliczona główna jednostka produktu.

 • W zakładce Koszty podajemy 4 rodzaje cen zakupu danego surowca: cenę ostatniego zakupu, cenę z ostatniej oferty, ceny obliczone na podstawie średnich ważonych oraz koszt nominalny produktu.

Koszty produktu
Koszty produktu
 • W zakładce Technologie przypisujemy produktowi powiązaną grupę technologii.
 • W zakładce Załączniki możemy podpiąć różnego formatu pliki, które można pobrać z wielu poziomów Qcadoo MES w trakcie produkcji.
 • W zakładce Dostawcy istnieje możliwość wskazania firmy, która dostarcza dany produkt i określenie jedną z nich jako domyślnego dostawcę.
 • W zakładce Partie możesz określić, czy dany produkt ma być zawsze ewidencjonowany wraz z numerem partii. Wówczas - wszędzie tam, gdzie produkt będzie pojawiał się na dokumencie magazynowym, będziemy prosili o wskazanie dodatkowo partii produktu.
 • W zakładce Atrybuty możesz dodatkowo opisać produkt używając zdefiniowanych wcześniej atrybutów
Atrybuty produktu
Atrybuty produktu
Przypisanie atrybutu do produktu
Przypisanie atrybutu do produktu

Aby przypisać do produktu atrybut i określić jego wartość, kliknij w tabeli Atrybuty przycisk Przycisk Dodaj nowy Nowy, wskaż atrybut (widoczne są tylko te, które zostały określone jako atrybut produktu) i określ wartość. Jeśli typ atrybutu to wyliczeniowy - wybierz ją z listy. Jeśli typ ciągły - wprowadź wartość ręcznie. Pamiętaj, że jeśli rodzaj atrybutu to ‘liczbowy’, to pozwolimy na wpisanie tylko wartości liczbowej, z maksymalną ilością miejsc po przecinku taką, jaką określa precyzja.

Dany atrybut może być do produktu przypisany wielokrotnie, ale każdorazowo musi być wprowadzona jego inna wartość.

Wprowadzane produkty tworzą listę, która będzie widoczna po wybraniu “Podstawowe” i “Produkty”. Do jej przeszukiwania służy Filtr. Więcej o Filtrze.

Produkty mają szerokie zastosowanie w całym systemie, oto kilka z możliwości:
- Produkty biorą udział w definiowaniu Technologii produkcji (w qcadoo jest to bardziej szczegółowy odpowiednik marszruty, BOMu).
- Na ich podstawie powstaje Zapotrzebowanie materiałowe, są one wykorzystywane w Kartach pracy.
- Produkty niosą ze sobą Normy kosztowe, które wykorzystywane są w Kalkulacji kosztów produkcji, pozwalają na śledzenie Genealogii, itd.

Przydatne funkcje w formularzu produktu

Poza samą definicją produktu w formularzu mamy możliwość, za pomocą przycisków, sprawdzenia:

 • Technologii w których dany produkt jest wykorzystywany lub produkowany oraz do jakich grup technologii należy,
 • Zlecenia dzięki, którym produkt został wyprodukowany, zarówno te planowane jaki i wszystkie,
 • Magazyn a dokładniej historie miejsc składowania danego produktu,
 • Rejestracje produkcji dla tego produktu, pojedynczo lub zgrupowane