“Dostawy” umożliwiają nam przygotowanie i złożenie zamówienia na interesujące nas produkty.

Zajrzyj do parametrów dostaw i skonfiguruj je tak, by wygodnie Ci się z nich korzystało

Jak dodać nową dostawę?

Aby dodać nową dostawę musimy wejść w: ZAOPATRZENIE » Dostawy » Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Formularz dostawy
Formularz dostawy
 1. W zakładce “Główna” nadajemy dostawie “Numer” (wymagane), opcjonalnie możemy uzupełnić pola “Nazwa” i “Opis”.

 2. W następnym kroku przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Dostawcę” u którego chcemy złożyć zamówienie, a także “Termin dostawy” (pole to jest wymagane przy potwierdzeniu dostawy). Opcjonalnie możemy uzupełnić pola z “Adresem docelowym” oraz “Formą płatności”.

“Formę płatności” oraz “Bufor dla dostaw” ustalamy dla indywidualnie dla każdej firmy, aby to zrobić musimy wejść w PODSTAWOWE » Firmy  » Dostawy.
 1. Aby przejść do następnego etapu, po wprowadzeniu wszystkich danych, wybieramy Przycisk zapisz Zapisz.

Dodanie produktu do dostawy

Teraz możesz przejść do kolejnej zakładki “Zamówione produkty”. Tutaj tworzymy listę wszystkich produktów, które chcemy zamówić udanego dostawcy.

Aby dodać produkt do listy wybierz Przycisk Dodaj nowe Nowy.

dodanie produktu
Dodanie produktu

Wyświetli się okno w którym za pomocą Przycisk lupy  wybieramy interesujący Nas produkt oraz określamy ”Ilość” oraz “Cenę” - sumaryczną bądź jednostkową. Po podaniu którejkolwiek z nich, qcadoo automatycznie obliczy drugą. Aby dodać produkt do listy należy wybrać Przycisk zapisz Zapisz i powrót.

U góry na pasku nad tabelą główną wyświetli się całkowita ilość oraz całkowity koszt zamówienia.

Po skompletowaniu listy zamawianych produktów wybierz Przycisk zapisz Zapisz. Dodatkowo “Zamówienie” i “Dostawę” możesz zapisać i wydrukować w formacie dokuemtu PDF Przycisk PDF .

Jeżeli zamówienie jest kompletne możesz przejść do następnego etapu. Wybierz Przycisk Dodaj nowe Przygotuj zamówienie , na tym etapie można jeszcze edytować swoje zamówienie wybierając przycisk Przycisk Dodaj nowe Skoryguj zamówienie. Jeżeli wszystko jest poprawne wybierz Przycisk akceptuj Potwierdź. Teraz zamówienie jest gotowe do wysłania.

Formularz dostawy - produkty
Formularz dostawy - produkty

Odbiór dostawy

Każdą dostawę, którą otrzymasz na magazyn musisz odebrać w programie qcadoo. Aby odebrać dostawę należy przejść do następnej zakładki “Odbiór dostawy” i dodać odebrane w danej dostawie produkty. Produkty te można dodać na dwa sposoby:

 • Dodanie zamawianych produktów ręcznie wybierając Przycisk Dodaj nowe Nowy.

 • Kopiowanie automatyczne. Z zakładki znajdującej się na górze należy wybrać “Skopiuj produkty zamawiane do odebranych” Przycisk Kopiuj Bez ilości i ceny lub Przycisk Kopiuj Z ilością i ceną , po wybraniu jednej z tych opcji program sam skopuje wszystkie potrzebne dane. Dla każdego produktu uzupełnij informacje na temat odebranej ilości produktówiowystąpieniu produktów wadliwych. Jeżeli wszystko się zgadza mona zaakceptować dostawę wybierając Przycisk akceptuj Odbierz.

Formularz dostawy - odbiór
Formularz dostawy - odbiór

Rezerwacja produktów

Qcadoo umożliwia rezerowować zamówione produkty, taka opcja znajduje się w zakładce “Rezerwacje”, która znajduje się w w oknie do wprowadzania zamówionych produktów.

rezerwacja produktów
Rezerwacja produktów w dostawie
Pełna funkcjonalność jest dostępna po odpowiedniej parametryzacji systemu i jest wykorzystywana w momencie, gdy towar przyjmowany jest na jeden “ogólny” magazyn, a już z góry wiadomo jakie ilości produktów mają być rozdzielone na poszczególne magazyny. W innym wypadku okienko to będzie służyć nam wyłącznie w celach informacyjnych.

W celu dokonania rezerwacji produkty i automatycznego utworzenia wydań wewnętrznych należy:

 1. Na zakładce rezerwacji danego produktu uzupełniamy ilość oraz magazyn/y na który produkt ma zostać przyjęty.

 2. Przenosimy produkty do zakładki “Odbiór dostawy”, co zostało omówione w punkcie z odbiorem dostawy.

 3. Odbieramy zamówienie i tworzy nam się dokument przyjęcia zewnętrznego na magazynie określonym w formularzu dostawy, zaś w Zaopatrzenie » Wydania Wewnętrzne możemy zobaczyć, że utworzył nam się kolejny dokument w szkicu, oczekujący ewentualnych zmian i zatwierdzenia.

Wydanie wewnętrzne utworzone z dostawy
Wydanie wewnętrzne utworzone z dostawy

Generowanie dostawy do stanów minimalnych

Jeżeli posiadamy produkty, które zamawiane są tylko wtedy, gdy ich ilość osiąga pewien stan to możemy do nich utworzyć automatycznie dostawy, Funkcjonanlność ta jest dostępna, gdy:

 1. W Administracja » Parametry » Zaopatrzenie » Dostawy do stanów min ustawimy checkbox na “TAK”.

 2. W Magazyn » Stan min zdeiniowaliśmy minimalne ilości dla produktów na magazynach.

 3. Dla produktu ustaliliśmy dostawcę.

Gdy mamy już wszystko gotowe na liście dostaw używamy funkcji “Utwórz dostawy” znajdującej się pod przyciskiem Przycisk Dodaj nowe .

Generowanie dostaw z poziomu pokrycia zapotrzebowania

Jest to kolejna funkcjonalność ułatwiająca tworzenie dostaw, po wygenerowaniu pokrycia zapotrzebowaia (opisanego tutaj) używamy funkcji do tworzenia dostawy “Utwórz dostawy” znajdującej się pod przyciskiem Przycisk generuj . Następnie możemy przejść do dostaw i je edytować.

Tworzone dostawy możemy odrazu podzielić według domyślnych dostawców, w tym celu należy uzupełnić w produktach dostawcę dla produktu/rodziny lub określić w firmach jaką rodzinę produktów/produkt dostarczają. Informacja ta będzie widoczna tylko dla produktów, które trzeba zamówić.