Składujesz produkty na magazynie na paletach? Czy proces składowania wygląda mniej więcej tak:

  • przyjeżdża dostawa
  • układasz produkty (kartony/worki) na paletach
  • palety umieszczasz w regale?

Jeśli chcesz poszukiwać produktów po palecie, to koniecznie trzeba te palety oznaczyć. qcadoo w tym celu umożliwia wygenerowanie numerów własnych. Oklej nim paletę i wprowadź numer do dokumentu podczas przyjmowania na magazyn.


Numery własne możesz albo dodawać ręcznie (pojedynczo), albo skorzystać z generatora. Dla obu opcji wejdź w Podstawowe > Numery własne palet.

Dodaj nowy numer własny palety
Dodawanie nowego numeru własnego palety

Jeśli chcesz dodawać pojedynczo - kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy. Otworzy się okno, w którym zostanie uzupełniony kolejny numer palety. Wystarczy zapisać Przycisk Zapisz i wydrukować Drukuj numer własny palety .

Zastanawiasz się zapewne czym jest data wydania w numerze palety. W momencie, gdy paleta będzie opróżniona (czyli wystawiony będzie dokument rozchodowy, który wyda ostatni zasób tej palety do zera, albo produkty z palety zostaną w całości przeniesione na inną paletę) program uzupełni datę wydania. Będzie ona przydatna przy tworzeniu raportu rozliczenia palet. Możesz tą datę uzupełnić ręcznie.


Dodaj wiele numerów własnych palety
Dodawanie wielu numerów własnych palety

Drukowanie jednego numeru własnego palety mija się jednak z celem. Zdecydowanie bardziej polecam utworzyć i wydrukować zbiorczo wiele numerów. Przekazać na magazyn - niech pracownicy mają je zawsze pod ręką.

Aby dodać wiele numerów własnych palety w Podstawowe > Numery własne palet wybierz przycisk Dodaj wiele numerów własnych Dodaj wiele numerów własnych, określ ile numerów chcesz uzyskać, zapisz Przycisk Zapisz i wydrukuj.


Wydrukowane numery palet wyglądają tak:

Wydruk numerów własnych palety
Wydruk numerów własnych palety

Z poziomu listy numerów własnych palet możesz wydrukować też:

  • kartę palety - po to, by pracownicy nie mający dostępu do systemu mogli zapisać jakie produkty położyli na jakiej palecie. Wydruk ten jest dedykowany raczej jednorodnym produktom na danej palecie
  • paleta mix - po to, by pracownicy mogli zapisać listę różnorodnych produktów umieszczonych na palecie o danym numerze.